آخرین ویرایش : September 18, 2012

میرزا محمود دفتری عین الممالک

مناصب و مشاغل


مدیر

وزارت مالیه ایران(دوره قاجار)

( از ۱۲۸۸ه.ش. )

در سال 1327ه.ق که وثوق­ الدوله وزیر مالیه شد، تشکیلات تازه ­ای در آن وزارتخانه ترتیب داد و کشور را به هفت منطقه مالیاتی تقسیم نمود. اداره امور گیلان و مازندران و استرآباد را به عین الممالک سپرد.

وزارت دادگستری ایران

( از ۱۳۰۶ه.ش. تا ۱۳۱۷ه.ش. )

در سال 1306ه.ش که علی ­اکبر داور دادگستری را بنیان نهاد، عین ­الممالک را به خدمت قضا دعوت کرد و با رتبه هفت قضایی به ریاست یکی از شعب دیوان جزای عمال دولت (بعداً دیوان کیفر) گمارد. وی چندی در آن شعبه به کار قضا اشتغال داشت، سپس به مستشاری دیوان عالی کشور منصوب گردید و تا زمان فوتش در آن سمت بود.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام پدربزرگ

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

ابوالقاسم کیا


عین الممالک پدر همسر ابولقاسم کیا بود.

محمد مصدقمحمد مصدق عموی محمود میرزا عین الممالک بود.


تاریخ تولد ۱۲۲۳ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۷ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • بعد از انجام تحصیلات مقدماتی و عالی، سالیانی چند به تحصیل ادبیات­ عرب و ریاضیات پرداخت. وقتی به سن رشد رسید در وزارت مالیه که جدش میرزاهدایت الله وزیردفتر آن بود، به عنوان سررشته دار وارد خدمت شد. تدریجاً مراحل رشد و ترقی را پیمود و به مقام مستوفی­ گری رسید. چندی قبل از مشروطیت معاونت وزارت مالیه با او بود.
  • میرزا محمود در سال 1309ه. ق به لقب اعتضاد لشکر و در 1319ق به عین الممالک ملقب شد.در حکومت پهلوی اول وارد دادگستری شد.
  • عین­ الممالک در جوانی با خانواده بهزادی­ های مازندران ازدواج کرد و با اسدالله­ خان یمین ­الممالک اسفندیاری باجناق شد.

done in 0.0644 seconds