آخرین ویرایش : September 18, 2012

ملک تاج نجم السلطنه

مناصب و مشاغل


موسس

بیمارستان نجمیه تهران

( ۱۳۰۶ه.ش. )
بیمارستان نجمیه دومین بیمارستان تاسیس شده در ایران است که در سال 1306 شمسی توسط مرحومه تاج خانم (نجمه السلطنه)مادر دکتر محمد مصدق تاسیس و وقف گردیده است.


روابط خانوادگی


نام همسر

مرتضی قلی خان نوری وکیل الملک

( از ۱۲۸۶ه.ق. تا ۱۲۹۶ه.ق. )
نجم­‌السلطنه در سن پانزده سالگی با مرتضی­ قلی خان وکیل الملک، حاکم کرمان، ازدواج کرد. وکیل الملک در آن هنگام از ازدواج های قبلی اش، چند فرزند داشت. وکیل الملک پس از چند سال به تهران خوانده شد و در آنجا درگذشت. نجم السلطنه از این ازدواج صاحب دو دختر به نام های عشرت الدوله و شوکت الدوله شد.

میرزا هدایت الله وزیر دفتر

( از ۱۲۹۸ه.ق. تا ۱۳۱۰ه.ق. )
دومین ازدواج ملک تاج با هدایت الله وزیر دفتر بود که او نیز برای بار دوم ازدواج می کرد. حاصل این ازدواج دو فرزند بود، آمنه دفترالملوک و محمد مصدق که بعدها نخست‌وزیر ایران شد. در زمانی که مصدق ده ساله بود، وزیردفتر درگذشت و نجم‌السلطنه سرپرستی دو فرزندش را برعهده گرفت.

سید فضل الله خان وکیل الملک

( از ۱۳۱۲ه.ق. تا ۱۳۲۰ه.ق. )
سومین ازدواج نجم السلطنه با میرزا فضل‌الله خان طباطبایی دیبا، منشی مظفرالدین شاه بود که از او صاحب پسری به نام اابوالحسن خان ثقه‌ الدوله شد. این ازدواج نیز با مرگ میرزا فضل‌الله خان پایان یافت.

نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

نام نوه

مظفر فیروزمرتضی قلی بیات


سهام السلطان نوه دختری نجم السلطنه بود.

عزت ­الله بیات


بیات نوه دختری نجم السلطنه بود.

مصطفی قلی بیات


صمصام الملک نوه دختری نجم السلطنه بود.

دارای رابطه خانوادگی با

محمد حسین فیروز


نجم السلطنه عمه محمد حسین فیروز بود.

ستاره فرمانفرماییان


نجم السلطنه عمه ستاره فرمانفرماییان بود.

منوچهر فرمانفرماییان


نجم السلطنه عمه منوچهر فرمانفرماییان بود.

عبدالعزیز فرمانفرماییان


نجم السلطنه عمه عبدالعزیز فرمانفرماییان بود.

عباس فرمانفرماییان


ملک تاج خانم عمه عباس فرمانفرماییان بود.

خداداد میرزا فرمانفرماییان


نجم السلطنه عمه خداداد میرزا بود.

حافظ فرمانفرماییان


نجم السلطنه عمه حافظ فرمانفرماییان بود.

علینقی فرمانفرماییان


نجم السلطنه عمه علینقی فرمانفرماییان بود.

کاوه فرمانفرماییان


نجم السلطنه عمه کاوه فرمانفرماییان بود.

محمد ولی فرمانفرماییان


نجم السلطنه عمه محمدولی فرمانفرماییان بود.

محمد جعفر میرزا فرمانفرما


نجم السلطنه عمه محمد جعفر میرزا بود.

نظام الدین میرزا فرمانفرماییان


نجم السلطنه عمه نظام الدین میرزا بود.

ابوالبشر فرمانفرماییان


نجم السلطنه عمه ابوالبشر فرمانفرماییان بود.

صبار فرمانفرماییان


نجم السلطنه عمه صبار فرمانفرماییان بود.

بهادر فرمانفرماییان


نجم السلطنه عمه بهادر فرمانفرماییان بود.

مهرماه فرمانفرماییان


نجم السلطنه (مادر محمد مصدق) عمه مهرماه فرمانفرماییان بود.

جباره فرمانفرماییان


نجم السلطنه (مادر محمد مصدق) عمه جباره فرمانفرماییان بود.

فاروق فرمانفرماییان


نجم السلطنه (مادر محمد مصدق) عمه فاروق فرمانفرماییان بود.

غفار فرمانفرماییان


نجم السلطنه (مادر محمد مصدق) عمه غفار فرمانفرماییان بود.

ثریا فرمانفرماییان


نجم السلطنه (مادر محمد مصدق) عمه ثریا فرمانفرماییان بود.

اشرف فخرالدوله


فخرالدوله خواهرزاده نجم السلطنه بود. نجم السلطنه از دوران کودکی اشرف الملوک وی را برا پسرش (محمد مصدق) خواستگاری کرده بود. ولی علی خان امین­ الدوله صدراعظم وقت پیشدستی کرد و او را برای پسر خود(محسن­ خان) گرفت؛ زیرا وصلت با دختر شاه را برای حفظ موقعیت سیاسی خود لازم می­ دانست.

عباسقلی خان سهم الملک اراکی


سهم الملک اراکی داماد نجم السلطنه بود.

ناصر الدین شاه قاجار


ناصرالدین شاه پسرعموی ملک تاج خانم بود.


تاریخ تولد ۱۲۷۱ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۵۰ه.ق.
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
مدفن شهر نجف

توضیحات بیشتر:
  • از شاهزاده خانم های مشهور قاجاری که سه بار ازدواج کرد و بیوه شد و هر بار به ناچار سرپرستی فرزندان خردسالش را به عهده گرفت. او املاک خانوادگی و موروثی را به خوبی اداره می کرد.
  • در عهد سلطنت مظفرالدین شاه، برادر نجم السلطنه، عبدالحسین میرزا فرمانفرما به دستور شاه به عتبات تبعید شد. در این مدت نجم‌السلطنه اداره امور برادرش را برعهده گرفت و اندکی بعد برای دیدن او به عتبات رفت و از آنجا عازم حج شد.
  • ملک تاج نجم‌‌السلطنه در 13 آبان 1311 ه.ش در تهران درگذشت./ ف.م

done in 0.0865 seconds