آخرین ویرایش : September 18, 2012

فیروز میرزا نصرت الدوله فرمانفرما

تحصیلات


محل تحصیل

شهر بیروت

( از ۱۳۱۵ه.ق. تا ۱۳۲۲ه.ق. )

شهر پاریس

( از ۱۳۲۴ه.ق. تا ۱۳۳۰ه.ق. )


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت دادگستری ایران

( از ۱۳۰۴ه.ش. تا ۱۳۰۵ه.ش. )

در کابینه چهارم رضا خان.

وزارت دارایی ایران

( از ۱۳۰۵ه.ش. تا ۱۳۰۸ه.ش. )

در کابینه حسن مستوفی الممالک و نیز در کابینه هدایت مخبرالسلطنه (1306ش) به وزارت دارایی برگزیده شد.

وزارت عدلیه ایران (دوره قاجار)در مرداد 1295ه.ش نصرت‌الدوله 28 ساله در کابینۀ وثوق‌الدوله وزیر عدلیه و سپس وزیر خارجه  شد. این واقعه دیگر بار در 1297 نیز تکرار شد.

وزارت خارجه ایران (دوره قاجار)در مرداد 1295 نصرت‌الدوله 28 ساله در کابینۀ وثوق‌الدوله وزیر عدلیه و سپس وزیر خارجه  شد. این واقعه دیگر بار در 1297 نیز تکرار شد. وی در جریان امضای قرارداد 1919 که ایران را تحت‌الحمایه انگلیس کرد، نقش مهمی داشت و در ازای این خدمت چهل هزار لیره از انگلیسی‌ها و شصت هزار لیره از درآمد نفت اعتبار گرفت.

نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۰۰/۰۴/۰۱ه.ش. تا ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ه.ش. )
نماینده مردم کرمانشاه در دوره چهارم.

حاکم

منطقه کرمان

( از ۱۳۲۳ه.ق. تا ۱۳۲۴ه.ق. )
از طرف پدرش (عبدالحسین میرزا) به حکومت کرمان مامور شد اما یک سال بعد برکنار شد.


حوادث مهم زندگی


تبعید به

منطقه سمنانگفته شده است علت توقیف و تبعید نصرت الدوله که سرانجام به هلاکتش منتهی گردید این بوده است  که جراید فرانسه مطالبی درباره دیکتاتوری رضاشاه و غصب املاک مردم نوشتتند. شهربانی وقت «رکن­ الدین مختاری» انگشت اتهام را متوجه نصرت­ الدوله کرد که چنین اطلاعاتی را به دیپلماتی فرانسوی داده که مستاجرش بود و روابط گرمی با او داشت.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

مظفر فیروزسلطان عبدالحمید میرزا ناصرالدوله


سلطان عبدالحمید میرزا ناصرالدوله فرمانفرما پسر بزرگ فیروز میرزا نصرةالدوله بود.

سلطان عبدالمجید میرزا ناصرالدولهنام مادر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

اسکندر فیروز


اسکندر برادرزاده فیروز میرزا نصرت الدوله بود.

بهرام فرمانفرماییان


نصرت الدوله عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

عزت الملوک فرمانفرماییان


نصرت الدوله عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

تاج الملوک فرمانفرماییان


نصرت الدوله عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

همدم الملوک فرمانفرماییان


نصرت الدوله عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

حضرت علیا سرورالسلطنه


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه نصرت الدوله بود.

محمد مصدق


محمد مصدق پسر عمه فیروز میرزا بود.


فیروز میرزا نصرت الدوله فرمانفرما

تاریخ تولد ۱۲۶۴ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۶ه.ش.
محل درگذشت منطقه سمنان

پس از شهریور ۱۳۲۰ه.ش در جریان محاکمات گروهی از مأموران سابق شهربانی مطرح شد که سه مأموری که برای قتل او به سمنان رفته بودند ابتدا به او سم خورانده و سپس او را خفه کرده بودند.

ملیت کشور ایران
مدفن گورستان ابن بابویه شهر ری

توضیحات بیشتر:
  •  دوران کودکی را در تبریز گذراند و از پنج سالگی تحصیلات مقدماتی شامل زبان فارسی، عربی، قرآن و شرعیات، حساب و هندسه و زبان فرانسه را تا حدی فرا گرفت. در چهارده سالگی که پدرش، عبدالحسین فرمانفرما به خارج از ایران، نجف، تبعید شد، در مدرسه فرانسوی‌ها در بیروت ثبت‌نام کرد. مادرش، عزت الدوله از مظفرالدین شاه خواست فرزندانش فیروز میرزا و عباس میرزا را مورد لطف و توجه خود قرار دهد. از این رو فیروز میرزا، "نصرت‌الدوله" و عباس میرزا "سالار لشکر" لقب گرفت.
  • در بیست و شش سالگی تحت حمایت پدرش وارد عالم سیاست شد و سمت معاونت وزارت عدلیه را عهده‌دار شد. در مرداد 1295 نصرت‌الدوله 28 ساله در کابینۀ وثوق‌الدوله وزیر عدلیه و سپس وزیر خارجه  شد.
  • در پایان مجلس چهارم، مشیرالدوله رئیس الوزرای وقت، در مرداد 1302 نصرت‌الدوله را به سمت والی‌گری فارس انتخاب نمود.
  •  نصرت‌الدوله در انتخابات مجلس پنجم بار دیگر از کرمانشاه انتخاب شد. اما در آمدن به تهران تعلل می‌کرد زیرا از دشمنی سوسیالیست‌ها که به سردار سپه نزدیک شده و دارای قدرت و نفوذ در او بودند، می‌ترسید.
  • در شهریور 1304 رضاخان برای جلب توجه مدرس انتخاب وزیر برای دو وزارت خانه را به او واگذار کرد. وی میرزا شکرالله‌خان را برای وزارت داخله و نصرت‌الدوله را به وزارت عدلیه معرفی کرد.
  • رضاشاه میانه‌ای با نصرت‌الدوله نداشت و همکاری‌های سیاسی آن دو، برای اجرای مقاصد خاصی بود که تنها از نصرت‌الدوله ساخته بود. آخرین وظیفه او اخراج دکتر میلسپو از رئیس کلی امور مالیه بود که فقط از وی بر می‌آمد. پس از آن شاه به رئیس الوزراء دستور کنار گذاشتن نصرت­ الدوله را از عرصه سیاست داد.

done in 0.0915 seconds