آخرین ویرایش : September 18, 2012

علی اکبر دفتری

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


وزیر مختار

سفارت ایران در ایالات متحده آمریکا

( از ۱۳۲۲ه.ش. تا ۱۳۲۵ه.ش. )

ابتدا به عنوان مستشار (رایزن) به خدمت در سفارت واشنگتن پرداخت، در 1323 ه.ش وزیرمختار و در شهریور 1324 ه.ش کفیل سفارت شد. در همان سال یکی از اعضای هیات اعزامی به سانفرانسیسکو بود.

رایزن

دبیر

سفارت ایران در آلمان

( از ۱۳۱۱ه.ش. تا ۱۳۱۶ه.ش. )

در سال 1311 ه.ش به عنوان دبیر دوم سفارت مشغول کار شد و در 1316ه.ش کفالت سفارت برلین را برعهده داشت.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

ابوالقاسم کیا


علی اکبر متین دفتری برادر همسر ابوالقاسم کیا بود.

میرزا نصرالله خان خلعتبری (اعتلا الملک)علی اکبر دفتری در مأموریت افغانستان با دختر اعتلاءالملک خلعتبری سفیر وقت ایران در افغانستان ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد.

عباسعلی خلعتبریعلی اکبر دفتری شوهرخواهر عباسعلی خلعتبری بود.


تاریخ تولد ۱۲۷۶ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۵/۰۲/۰۱ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر واشنگتن دی.سی

بر اثر سکته قلبی در حین خدمت

ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

در 1298 ه.ش وارد وزارت فواید عامه شد. بعد به وزارت­ خارجه رفت. در سال 1306 ه.ش بنا به دعوت داور شغل قضایی گرفت امّا مجدداً به وزارت امورخارجه بازگشت. بعد نایب سفارت ایران در برلن شد و در این مأموریت دکترای خود را در علم حقوق از دانشگاه برلن گرفت. سپس در سفارت ایران در کابل و آمریکا خدمت کرد. در سال 1318 و همزمان با نخست­وزیری برادرش احمد متین ­دفتری شغل مهمی به او دادند ولی بعد از برکناری برادرش او نیز برکنار و به حبس افتاد. پس از خروج رضاشاه از ایران خانواده متین­ دفتری از زندان آزاد شدند. سپس علی­ اکبر دفتری به وزارت امورخارجه بازگشت و به آمریکا رفت. در آخرین روزهای فروردین 1324 ه.ق بیات نخست­ وزیر، هیئتی را برای شرکت در کنفرانس سانفرانسیسکو انتخاب و اعزام کرد. ریاست این هیئت بر عهده منصورالسلطنه عدل (وزیر امورخارجه وقت) قرار داشت. علی­ اکبر دفتری نیز یکی از اعضای هیئت اعزامی بود. حکم انتقال دفتری به آنکارا به عنوان رایزن صادر شده بود که او در 1325 ه.ش در 46 سالگی بر اثر سکته درگذشت.


done in 0.0589 seconds