آخرین ویرایش : September 18, 2012

عبدالله دفتری

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت دارایی ایران

( ۱۳۲۹ه.ش. )

وزیر اقتصاد در کابینه رزم آرا .

مدیر

وزارت دارایی ایرانمدیر کل وزارت دارایی ۱۳۲۱

معاون

بانک ملی ایران

( از ۱۳۲۱ه.ش. تا ۱۳۲۹ه.ش. )

در سال 1321 که ابوالحسن ابتهاج به مدیرکلی بانک ملی انتخاب گردید، وی رابه معاونت بانک ملی برگزید.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

ابوالقاسم کیا


عبدالله متین دفتری برادر همسر ابوالقاسم کیا بود.


تاریخ تولد ۱۲۸۲ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۱ه.ش.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

پس از انجام تحصیلات در ایران به اروپا رفت و دکترای اقتصاد گرفت. پس از بازگشت به ایران به عضویت هیئت مدیره بانک رهنی منصوب شد. آخرین سمت او نماینده ایران در بانک بین­ المللی است که در همین سمت به علت تصادف با اتومبیل  در حدود پنجاه­ سالگی درگذشت.


done in 0.0577 seconds