از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--


توضیحات بیشتر:

این مدرسه در زمان رضاخان و به هزینه دولت آلمان در تهران تاسیس شد.

زبان تدریس: آلمانی، دیگر زبان ها: انگلیسی ازکلاس یکم، فرانسه ازکلاس ۶ ( برای دانش آموزان دبیرستان درس اجباری و برای دانش آموزان رئال شوله اختیاری است: جایگزینی با یک درس دیگر).

done in 0.0234 seconds