آخرین ویرایش : September 21, 2012

آیت‌الله سید اسدالله خارقانی

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران


به‌عنوان نماینده قزوین، در دورۀ سوم به مجلس راه یافت.


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

انقلاب مشروطه ایران


وی در خلال جنبشهای مشروطه‌خواهی، نقش رابط میان مشروطه‌خواهان و علمای نجف را برعهده داشت. 

تبعید به

شهر رشت


 در دوره رضا خان و در جریان جمهوری خواهی، خرقانی به او اختلاف فراوان پیدا کرد که به زندانی شدن و تبعید او به رشت و سپس به فومنات  منجر شد.

مهاجرت به

شهر نجف

( از ۱۲۸۴ه.ق. )
در سال ۱۲۸۴ه.ق همراه خانواده‌اش به نجف اشرف مهاجرت کرد و در آنجا به مدت ۲۵ سال به تحصیل علوم دینی مشغول شد. وی در خلال این سالها به درجه اجتهاد نایل شد.


سایر موارد


نام استادان وی

ملا محمد کاظم خراسانیمیرزا ابوالحسن طباطبایی زواره‌ای نائینی


حدود سال 1275 یا 1276ه .ق به تهران آمد و نزد میرزا ابوالحسن جلوه به یادگیری فلسفه پرداخت.

حاج شیخ هادی نجم آبادی
آیت‌الله سید اسدالله خارقانی

تاریخ تولد ۱۲۵۴ه.ق.
محل تولد منطقه قزوین
منطقۀ شیزند
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

• وی یکی از اولین منادیان اصلاحگری دینی و از کسانی است که طرح بازنگری در برخی از عقاید موروثی شیعۀ امامی را مطرح کرد. همچنین یکی از تلاشگران سرشناس در راه بازگرداندن مجد و عظمت اسلام و مسلمین بود.
• پس از پایان یافتن تبعیدش به تهران برگشت و تصمیم گرفت که به کلی از مباحثه و تألیف و تدریس قرآن دست بکشد. پس از آن، به‌جز با بعضی از فضلا و طلاب قرآن که نزد او علوم قرآنی می‌آموختند، جلسه‌ای برگزار نکرد.


done in 0.0347 seconds