آخرین ویرایش : September 21, 2012

جمیل المدفعی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش نظامی

( تا ۱۹۱۱م. )
اتمام تحصیلات در دبیرستان نظامی در بغداد ، سپس به مدرسه مهندسی نظامی در استانبول رفت و با درجه افسر توپخانه حوالی سال 1911 فارغ التحصیل شد .


مناصب و مشاغل


نخست وزیر

حکومت پادشاهی عراق

( از ۱۹۳۳/۱۱/۰۹م. تا ۱۹۳۴/۰۲/۲۵م. )

حکومت پادشاهی عراق

( از ۱۹۳۵/۰۳/۰۴م. تا ۱۹۳۵/۰۳/۱۵م. )

حکومت پادشاهی عراق

( از ۱۹۳۷/۰۸/۱۷م. تا ۱۹۳۸/۱۲/۲۴م. )

حکومت پادشاهی عراق

( از ۱۹۴۱/۰۶/۰۲م. تا ۱۹۴۱/۰۹/۲۱م. )

حکومت پادشاهی عراق

( از ۱۹۵۳/۰۱/۲۹م. تا ۱۹۵۳/۰۹/۱۵م. )

وزیر

وزارت کشور عراق


وزیر کشور در کابینه عبدالمحسن السعدون .

وزارت دفاع عراقنماینده

استاندار

عضویت در

ارتش عثمانی


مشارکت در جنگ بلقان در صفوف ارتش عثمانی .
مشارکت در جنگ های القنقاس .
مشارکت در درگیری با ارتش بریتانیا در غزه (فلسطین) .
فرمانده گروهان توپخانه .
فرمانده توپخانه در ارتش حجاز شمالی 1917 .
فرمانده پایگاه دمشق در سوریه .

رئیس

مجلس نمایندگان عراق


رئیس مجلس نمایندگان برای 3 دوره .

مجلس اعیان عراق

( از ۱۹۵۶م. )

مشاور

ملک فیصل اول


جمیل المدفعی مشاور نظامی امیر فیصل بود .


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

جنگ جهانی اول

( از ۱۹۱۴م. )


تاریخ تولد ۱۸۹۰م.
تاریخ درگذشت ۱۹۵۸م.
محل تولد شهر موصل
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
مدرس توپخانه در مدرسه نظامی بغداد و موصل . مدیر امنیت عمومی . استاندار استان السلط . ملک فیصل او را به عنوان استاندار استان المنتفق (سوق الشیخ ) در دسامبر 1923 انتخاب کرد . سپس او به العماره و پس از آن به الدیوانیه (1928) و سر انجام به دریانی منتقل شد .

done in 0.0638 seconds