آخرین ویرایش : August 31, 2010

عبدالوهاب مرجان

تحصیلات


محل تحصیل

دانشکده حقوق بغداد

( تا ۱۹۳۳م. )


مناصب و مشاغل


نخست وزیر

حکومت پادشاهی عراق

( از ۱۹۵۷/۱۲م. تا ۱۹۵۸/۰۳م. )

وزیر

وزارت اقتصاد عراق


وزیر اقتصاد در کابینه ای که حمدی الپاچه چی تشکیل داد و سپس وزیر دارایی .

وزارت دارایی عراقنماینده

مجلس نمایندگان عراق

( از ۱۹۴۷/۰۳م. )

رئیس


گرایشات


عضو

حزب ملی دموکرات عراق (الحزب الوطنی الدیمقراطی)


او به حزب ملی دموکرات پیوست ولی در اولین انتخاباتی که سعی بر رسیدن به عضویت هیئت اداری داشت شکست خورد و از حزب کناره گیری کرد .


تاریخ تولد ۱۹۰۷م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۴م.
محل تولد شهر حله
ملیت کشور عراق
پیرو مذهب شیعه
مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
از خانواده ثروتمند شیعه .

done in 0.0601 seconds