آخرین ویرایش : September 21, 2012

محمد حسین فیروز

تحصیلات


محل تحصیل

کشور بلژیک
کشور فرانسه
مدرسه نظامی کوردوپاژ در روسیه


در مدرسه نظامی کوردوپاژ که مخصوص شاهزادگان روسی بود و ریاست افتخاری آن را تزار برعهده داشت، به تکمیل فنون نظامی مشغول شد.


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت جنگ ایران (دوره پهلوی)

( از ۱۳۲۳/۰۶ه.ش. )
فیروز در شهریور ۱۳۲۳ در ترمیم کابینه محمد ساعد به وزارت جنگ معرفی شد.

وزارت راه و ترابری ایران

( از ۱۳۲۴/۰۸ه.ش. تا ۱۳۲۵ه.ش. )

در آبان ۱۳۲۴ در دوره دوم نخست‏وزیری ابراهیم حکیمی وزیر راه شد ولی پیش از سقوط دولت استعفا داد. بار دیگر در بهمن ۱۳۲۴ در کابینه اول قوام به وزارت راه رسید و در ترمیم کابینه همچنان عهده‏‌دار این پست بود. در ترمیم سوم کابینه قوام در مهرماه ۱۳۲۵ استعفا داد و تا پایان عمر عهده‏‌دار شغل دولتی نشد.

سرتیپ

ارتش ایران

( از ۱۳۲۲ه.ش. )
رضاشاه او را به دلیل بی‌‏لیاقتی و ناتوانی در سرکوب عشایر فارس از ارتش اخراج و زندانی کرد. او پس از آزادی زیر نظر پلیس رضاشاهی زندگی می‌‍‏کرد تا پس از شهریور ۱۳۲۰ بار دیگر وارد ارتش شد و با درجه سرتیپی به فرماندهی لشکر سوارنظام تهران رسید. بعد از مدتی به فرماندهی لشکر فارس منصوب گشت و در سال ۱۳۲۲ فرمانده سپاه جنوب و استاندار فارس شد. در این مأموریت اوضاع نابسامان فارس را سامان داد و امنیت را در مناطق جنوبی کشور برقرار ساخت.

سرهنگ

نیروهای نظامی قاجار


در سفر اول احمدشاه به اروپا، فیروز با درجه سرهنگی ژنرال آجودان شاه بود و پس از بازگشت در سال ۱۳۰۰ به ریاست ستاد لشکر آذربایجان منصوب شد. پس از مدتی ریاست ستاد نیروی جنوب و فرماندهی تیپ اصفهان به او واگذار شد. فیروز در خلع سلاح عشایر در مناطق رامهرمز و کهگیلویه شرکت داشت. او دوبار و به ترتیب در سال‏های ۱۳۰۴ و ۱۳۰۸ به فرماندهی تیپ فارس منصوب شد و در فرونشاندن شورش عشایر فارس به همراه احمد نخجوان و فضل‌الله زاهدی شرکت کرد.

عضو


روابط خانوادگی


نام همسر

صفیه نمازی


فیروز در سفر اول خود به شیراز با صفیه نمازی دختر محمدحسین نمازی ازدواج کرد و صاحب سه فرزند شد: اسکندر فیروز (۱۳۰۵، شیراز-)، نرسی فیروز (۱۳۰۷، تهران-) و مریم فیروز.

نام پدر

نام پسر

نام مادر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

سلطان عبدالحمید میرزا ناصرالدوله


محمد حسین فیروز عموی ناصرالدوله بود.

بهرام فرمانفرماییان


محمد حسین فیروز عمو بهرام فرمانفرماییان بود.

عزت الملوک فرمانفرماییان


محمد حسین فیروز عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

تاج الملوک فرمانفرماییان


محمد حسین فیروز عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

همدم الملوک فرمانفرماییان


محمد حسین فیروز عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

حضرت علیا سرورالسلطنه


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه محمد حسین فرمانفرماییان بود.

ملک تاج نجم السلطنه


نجم السلطنه عمه محمد حسین فیروز بود.

محمد حسین نمازی


نمازی پدر همسر فیروز بود.


تاریخ تولد ۱۲۷۰ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۶۲ه.ش.
محل تولد شهر تبریز
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

• پس از طی تحصیلات مقدماتی در تهران به همراه برادرش نصرت‌الدوله به اروپا رفت و مدت پنج سال در بلژیک و فرانسه به تحصیل پرداخت.

پس از پایان تحصیلات نظامی به دستور تزار وارد هنگ هوسارد ارتش روسیه شد و در جنگ‏ های آن کشور با قوای آلمان و اتریش شرکت کرد. در یکی از نبردها به شدت مجروح شد و به بیمارستان نظامی پتروگراد انتقال یافت و پس از بهبودی به ایران بازگشت.

در سفر اول احمدشاه به اروپا، فیروز با درجه سرهنگی ژنرال آجودان شاه بود و پس از بازگشت در سال ۱۳۰۰ به ریاست ستاد لشکر آذربایجان منصوب شد. پس از مدتی ریاست ستاد نیروی جنوب و فرماندهی تیپ اصفهان به او واگذار شد.

فیروز در خلع سلاح عشایر در مناطق رامهرمز و کهگیلویه شرکت داشت. او دوبار و به ترتیب در سال ‏های ۱۳۰۴ و ۱۳۰۸ به فرماندهی تیپ فارس منصوب شد و در فرونشاندن شورش عشایر فارس به همراه احمد نخجوان و فضل‌الله زاهدی شرکت کرد. رضاشاه او را به دلیل بی‌‏لیاقتی و ناتوانی در سرکوب عشایر فارس از ارتش اخراج و زندانی کرد. او پس از آزادی زیر نظر پلیس رضاشاهی زندگی می‌‍‏کرد تا پس از شهریور ۱۳۲۰ بار دیگر وارد ارتش شد و با درجه سرتیپی به فرماندهی لشکر سوارنظام تهران رسید. بعد از مدتی به فرماندهی لشکر فارس منصوب گشت و در سال ۱۳۲۲ فرمانده سپاه جنوب شد.


done in 0.103 seconds