آخرین ویرایش : September 22, 2012

محمد ولی فرمانفرماییان

تحصیلات


محل تحصیل

شهر تهرانمراکز آموزش عالی


تحصیلات خود را در اروپا انجام داد.


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۰۲/۱۱/۲۳ه.ش. تا ۱۳۰۹/۰۸/۰۴ه.ش. )
در دوره پنجم قانون‏گذاری از طرف مردم تبریز به مجلس شورای ملی راه یافت و در ادوار ششم و هفتم نیز نماینده مجلس بود.
دوره پنجم 22بهمن 1302 تا 22بهمن 1304، دوره ششم 19 تیر 1305 تا 22 مرداد 1307 و دوره هفتم 14 مهر 1307 تا 4آبان 1309.

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۲۰/۰۸/۲۲ه.ش. تا ۱۳۲۵/۱۲/۲۱ه.ش. )
در ادوار سیزدهم و چهاردهم از طرف مردم سراب به نمایندگی انتخاب شد.
دوره سیزدهم 22آبان 1320 تا اول آذر 1322 دوره چهاردهم 6اسفند 1322 تا 21اسفند 1324.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام مادر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

سلطان عبدالحمید میرزا ناصرالدوله


محمد ولی فرمانفرماییان عموی ناصرالدوله بود.

یحیی عدل


یحیی عدل برادر همسر (شمسی فر عدل) محمد ولی فرمانفرماییان بود.

بهرام فرمانفرماییان


محمد ولی فرمانفرماییان عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

عزت الملوک فرمانفرماییان


محمدولی فرمانفرماییان عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

تاج الملوک فرمانفرماییان


محمدولی فرمانفرماییان عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

همدم الملوک فرمانفرماییان


محمد ولی فرمانفرماییان عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

حضرت علیا سرورالسلطنه


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه محمدولی فرمانفرماییان بود.

حبیب نفیسینفیسی از طریق ازدواج دوم خود، با محمدولی فرمانفرمائیان باجناق شد.

غلامرضا عدل


فرمانفرماییان شوهر خواهر غلامرضا عدل بود.

ملک تاج نجم السلطنه


نجم السلطنه عمه محمدولی فرمانفرماییان بود.

محمد علی شاه قاجار


محمدعلی شاه دایی محمد ولی فرمانفرماییان بود.


محمد ولی فرمانفرماییان

تاریخ تولد ۱۲۶۹ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۶۸ه.ش.
محل تولد شهر تبریز
محل درگذشت کشور ایالات متحده آمریکا
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

همسر او شمسی فر عدل (؟-۱۳۸۴) خواهر پروفسور یحیی عدل بود و دو دختر داشت: سعیده فرمانفرمائیان و گلناز فرمانفرمائیان. فرمانفرمائیان از مالکین مهم سراب شمرده می‏ شد.


done in 0.0902 seconds