آخرین ویرایش : September 22, 2012

ابوالبشر فرمانفرماییان

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


رشته حقوق

دانشگاه کلمبیا در نیویورک


فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه کلمبیا بود.


مناصب و مشاغل


عضو

مدرس

دانشگاه تهران

( از ۱۳۳۷ه.ش. )
در سال 1337 به عنوان دانشیار دانشگاه تهران پذیرفته شد و بعد به مقام استادی رسید.


گرایشات


مخالف با

نهضت ملی شدن نفت ایران


در جریان ملی شدن صنعت نفت ایران، ابوالبشر فرمانفرمائیان از مخالفین ملی شدن بود و مقالاتی از وی در روزنامه کیهان آن زمان به چاپ رسید.


آثار


نویسنده


روابط خانوادگی


نام همسر

منیر شاهرودی فرمانفرمائیان

( از ۱۳۳۶ه.ش. )
منیر شاهرودی پس از 12 سال، در سال 1336ش به ایران برگشت. با ابوالبشر فرمانفرمائیان ازدواج کرد، نام او را به‌عنوان نام هنری خود برگزید.

نام پدر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

سلطان عبدالحمید میرزا ناصرالدوله


ابوالبشر فرمانفرماییان عموی ناصرالدوله بود.

بهرام فرمانفرماییان


ابوالبشر فرمانفرماییان عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

عزت الملوک فرمانفرماییان


ابوالبشر فرمانفرماییان عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

تاج الملوک فرمانفرماییان


ابوالبشر فرمانفرماییان عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

همدم الملوک فرمانفرماییان


ابوالبشر فرمانفرماییان عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

حضرت علیا سرورالسلطنه


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه ابوالبشر فرمانفرماییان بود.

ملک تاج نجم السلطنه


نجم السلطنه عمه ابوالبشر فرمانفرماییان بود.


تاریخ تولد ۱۲۹۸ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۷۷ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت کشور ایالات متحده آمریکا
79 سالگی در آمریکا درگذشت.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

• برای مدتی ایلخان ایل ذوله، از ایلات اطراف کرمانشاه بود.
• ابوالبشر فرمانفرمائیان بعد از اینکه به ایران بازگشت شغل وکالت را پی گرفت. شرکت های خارجی غالبا دعاوی خود را به وی واگذار می کردند، چرا که به زبان های انگلیسی و فرانسوی مسلط بود. وی عمدتاً از سهامداران شرکت های معروف بود. برای نشریه حقوق کانون وکلا از سال 1334 تا 1349 مقاله می نوشت.


done in 0.0917 seconds