آخرین ویرایش : September 22, 2012

صبار فرمانفرماییان

تحصیلات


محل تحصیل

شهر ژنو


تحصیلات خود را در رشته بهداشت در "ژنو" انجام داد و دکترا گرفت.


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت بهداری ایران (دوره پهلوی)


او در کابینه "دکتر مصدق" وزیر بهداری بود. او در دوره وزارتش از طرف سازمان ملل برای ریشه­ کنی مالاریا به ویتنام فرستاده شد.

رئیس


حوادث مهم زندگی


مشارکت در


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

سلطان عبدالحمید میرزا ناصرالدوله


صبار فرمانفرماییان عموی ناصرالدوله بود.

بهرام فرمانفرماییان


صبار فرمانفرماییان عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

عزت الملوک فرمانفرماییان


صبار فرمانفرماییان عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

تاج الملوک فرمانفرماییان


صبار فرمانفرماییان عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

همدم الملوک فرمانفرماییان


صبار فرمانفرماییان عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

حضرت علیا سرورالسلطنه


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه صبار فرمانفرماییان بود.

ملک تاج نجم السلطنه


نجم السلطنه عمه صبار فرمانفرماییان بود.


صبار فرمانفرماییان

تاریخ تولد ۱۲۸۹ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۸۵ه.ش.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه
مدفن گورستان بهشت زهرا تهران

توضیحات بیشتر:

وی برخلاف دیگر برادرانش زندگی پرسر و صدایی نداشته و بیشتر در انزوا به سر می­ برده است. وی در تمام طول عمر همسری انتخاب نکرد. فرمانفرمائیان پیش از فوت ملک مسکونی خود را در خیابان شریعتی تهران وقف انستیتو پاستور ایران کرد.


done in 0.0772 seconds