آخرین ویرایش : September 22, 2012

خداداد میرزا فرمانفرماییان

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه کلرادو آمریکا


دکترای اقتصاد با گرایش برنامه‌ریزی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه.

دانشگاه استنفورد آمریکا


ليسانس و فوق ليسانس اقتصاد از دانشگاه استنفورد.


مناصب و مشاغل


رئیس

بانک مرکزی ایران


خداداد فرمانفرماییان در فاصله دو دوره کاری در سازمان برنامه و بودجه در یک دوره هشت ساله در مقام قائم ­مقام و رییس بانک مرکزی ایران بود.

عضو

کارمند

سازمان برنامه و بودجه ایران


رئيس دفتر اقتصادي سازمان برنامه، معاون اقتصادي و مالي سازمان برنامه.
خداداد فرمانفرماییان در شکل­ گیری و تحول مفهوم و ساختار برنامه­ ریزی در ایران نقش محوری ایفاکرد. "ابتهاج" ابتدا فرمانفرماییان را در آمریکا ملاقات و او را برای تصدی دفتر اقتصادی سازمان برنامه به ایران دعوت کرد. استخدام او در سازمان برنامه همزمان است با آمدن گروه مشاورین "هاروارد" و ایدئولوژی خاصی که از آن زمان بر فرآیند برنامه ­ریزی در ایران سایه افکند. فرمانفرماییان در دو فرصت در سازمان برنامه خدمت کرد. در خدمت اول که در دوران "ابتهاج" آغاز شد و تا ابتدای مدیریت عاملی "صفی­اصفیا" ادامه یافت. او ابتدا مسئول دفتر اقتصادی و سپس معاون طرح و برنامه شد. در این مشاغل او نه تنها در شکل­ دهی به اندیشه و ساختار عمومی برنامه­ ریزی در ایران نقش داشت، بلکه به عنوان مسئول مستقیم تهیه برنامه سوم شاهد و دست­ اندرکار تنش­ هایی بود که در شکل ­گیری سیاست ­های داخلی و نیز روابط خارجی در سال ­های بعد تاثیر گذاشتند. تنشی که از ابتدا بر رابطه میان "محمدرضاشاه" از یک سو و "جان ­کندی" رییس­ جمهور آمریکا دیده شاه را نسبت طرح­ هایی که منتج از نفوذ "گروه مشاوران هاروارد" در سازمان برنامه بودند متاثر کرد.
خداداد فرمانفرماییان پس از یک دوره هشت ساله که در مقام قائم ­مقام و رییس بانک مرکزی ایران از سازمان برنامه دور بود، دگر بار در اواسط برنامه چهارم به سمت مدیرعاملی به سازمان برنامه برگشت و برنامه پنجم را که آخرین برنامه عمرانی است که در دوران پیش از انقلاب ­اسلامی اجرا شد، پایه ­گذاری و تدوین کرد. فرمانفرماییان در آغاز برنامه پنجم به گفته خود به علت اختلافی که با "امیرعباس­ هویدا" نخست­وزیر پیدا کرد از مدیریت عاملی سازمان برنامه استعفا داد و از آن پس تا زمان انقلاب در ایران در کار خصوصی اشتغال داشت.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

سلطان عبدالحمید میرزا ناصرالدوله


خداداد فرمانفرماییان عموی ناصرالدوله بود.

بهرام فرمانفرماییان


خداداد فرمانفرماییان عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

عزت الملوک فرمانفرماییان


خداداد میرزا فرمانفرماییان عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

تاج الملوک فرمانفرماییان


خداداد فرمانفرماییان عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

همدم الملوک فرمانفرماییان


خداداد فرمانفرماییان عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

ملک تاج نجم السلطنه


نجم السلطنه عمه خداداد میرزا بود.done in 0.075 seconds