آخرین ویرایش : December 7, 2011

عصام عبدالکریم احمد تقی بولی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


دیپلم علوم اداری و اقتصادی


مناصب و مشاغل


کارمند


گرایشات


عضو

جنبش گوران (کردستان عراق)


از کاندیداهای حزب گوران در انتخابات شوراهای 2008 در بغداد بوده است.


محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق
قومیت کرد فیلی
پیرو مذهب شیعه

done in 0.0495 seconds