آخرین ویرایش : September 28, 2012

امیر اسدالله علم

مناصب و مشاغل


نخست وزیر

حکومت پهلوی

( از ۱۳۴۱ه.ش. تا ۱۳۴۲ه.ش. )
امیراسدالله علم پس از عزل علی امینی از مقام نخست وزیری‌، در تیر ۱۳۴۱ مأمور تشكیل كابینه شد و تا اسفند سال بعد عهده‌ دار این سمت بود. مهمترین رویداد این دوره تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود. این لایحه با مخالفت روحانیون به ویژه آیت الله خمینی‌(ره‌) روبرو شد. برگزاری رفراندم ششم بهمن ۱۳۴۱ و تحریم آن توسط مردم‌، حمله نیروهای دولتی به طلاب در مدرسه فیضیه قم در فروردین ۱۳۴۲، بازداشت آیت الله خمینی در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و سپس سركوب قیام پانزده خرداد از دیگر رویدادهای عمده دوران نخست وزیری علم بود.

وزیر

دربار پهلوی

( از ۱۳۴۵ه.ش. تا ۱۳۵۶ه.ش. )
علم تشکیلات دربار را از نو سازماندهی کرد و کم کم دربار به وزنه مهمی در سیاست داخلی و خارجی کشور تبدیل شد که با گرایش روزافزون شاه به خودکامگی سیاسی هماهنگ بود. تاجگذاری محمدرضا پهلوی و جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی در دوران وزارت دربار علم انجام شد. علم بسیار نزدیک به شاه و مورد اعتماد او بود. آنها تقریبا هر روز با یکدیگر گفتگو می‌کردند و چند روز در هفته یکدیگر را می‌دیدند. چنین رابطه تنگاتنگی باعث شده بود دامنه روابط شاه و علم از حدود مسایل کاری فراتر رود.

رئیس

دانشگاه شیراز

( از ۱۳۴۲ه.ش. تا ۱۳۴۵ه.ش. )
عَلم در دوره ریاستش که بیش از سه سال به طول انجامید توانست دانشگاه شیراز را به یکی از کانونهای فعال و پویای علمی کشور تبدیل کند.


گرایشات


موسس

حزب مردم ایران


در 1336 که محمدرضا پهلوی قصد داشت احزاب پارلمانی به وجود آورد، این حزب توسط اسدالله علم تاسیس شد و منوچهر اقبال حزب ملیون را تاسیس کرد.  ریاست علم بر حزب مردم تنها تا پایان دوران نخست وزیری اقبال ـ شهریور ۱۳۳۹ ـ دوام یافت و به دنبال افتضاح انتخابات مجلس بیستم در تابستان ۱۳۳۹ مجبور به استعفا از دبیركلی حزب مردم شد.

مخالف با

قیام 15 خرداد


اسدالله علم مسئول اصلی سرکوب تظاهرات مخالفان در روز 15 خرداد است که شخصا دستور تیراندازی به مردم را داد. در این حادثه 86 نفر کشته و 193 نفر زخمی شدند.


آثار


نویسنده


روابط خانوادگی


نام پدر

محمد ابراهیم خان علم شوکت الملک


تنها پسر شوکت الملک

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

بهرام فرمانفرماییان


اسدالله علم برادر همسر بهرام فرمانفرماییان بود.

امیر اسماعیل خان شوکت الملک


شوکت الملک عموی اسدالله علم بود.

امیر علی اکبر خان حشمت الملک


حسام الدوله عموی اسدالله علم بود.

ابراهیم قوام


اسدالله علم با ملک تاج دختر ابراهیم قوام ازدواج کرد.


امیر اسدالله علم

تاریخ تولد ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۵۷/۰۱/۱۵ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • وی از خاندان خزیمه علم بود که از اواخر دوران صفوی تا پیروزی انقلاب، حکومت را در جنوب خراسان و سیستان در دست داشتند.
  • در 1318 ه.ش با دختر ابراهیم قوام ازدواج کرد و با وجود روابط با زنان دیگر تا پایان عمر ازدواجشان پابرجا ماند. حاصلش دو دختر به نام های ناز و رودابه است.
  • در سال 1347 ه.ش پزشکان ایرانی و سویسی متوجه شدند که عَلم به گونه‌ای از سرطان خون مبتلا است که شخص درگیر این بیماری بین 5 تا 15 سال زنده می‌ماند. از سال 1350 ه.ش به بعد به توصیه پرفسور صفویان، پرفسور میلیز - استاد بیماریهای داخلی دانشگاه پاریس- پزشک معالج عَلم شد و سپس نیز پرفسور ژان بِرنار کارشناس سرطان خون سرشناس فرانسوی به همکاری فراخوانده شد ولی همواره نوع بیمار عَلم از وی پوشیده نگه داشته شد.علم برای معالجه بیماری سرطان خون در تاریخ 29 تیر 1356 ه.ش کشور را ترک کرد. دو هفته بعد که دوران نقاهت را در جنوب فرانسه سپری می‌کرد شاه تلفنی از او خواست که استعفا دهد و به جای او امیرعباس هویدا به وزارت دربار منصوب کرد. در اسفند 1356 ه.ش، نامه‌ای مفصل به شاه نوشت و در آن بسیار صریح در مورد وخامت اوضاع کشور به شاه هشدار داد.

done in 0.056 seconds