از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۴۳ه.ش.۱۳۴۳ه.ش.


توضیحات بیشتر:

بینال ونیز، مهمترین بینال بین المللی هنر در دنیا بینال ونیز برای بیش از یک قرن مهمترین سازمان فرهنگی معتبر در دنیا بوده است. از زمان تأسیس آن در سال 1895، این بینال پیش رو در سبک های هنری بوده، گرایشات هنر جدید را افزایش داده و جریانات بین المللی هنر های معاصر را مطابق با مدلی که دارای چند نظام مشخص است سامان داده است. به این ترتیب ویژگی یگانه این بینال شکل گرفته است. بخش های مختلفی چون فستیوال بین المللی فیلم (تأسیس 1932)، نمایشگاه بین المللی هنرهای تجسمی (تأسیس 1895)، نمایشگاه بین المللی معماری (تأسیس در سال 1980)، فستیوال موسیقی معاصر (از 1930)، تئاتر (1934) و اخیراً نیز فستیوال هنر رقص معاصر (از 1999) جزئی از فعالیت های این بینال هستند.

done in 0.056 seconds