آخرین ویرایش : September 30, 2012

باقر پیرنیا

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه تهران


مدرک لیسانس ریاضی

دانشسرای عالی تهران


لیسانس علوم تربیتی


مناصب و مشاغل


استاندار

استان فارس

( از ۱۳۴۲ه.ش. تا ۱۳۴۶ه.ش. )

استان خراسان

( از ۱۳۴۶ه.ش. تا ۱۳۵۰ه.ش. )
استاندار خراسان و نايب التوليه آستان قدس رضوي

وزیر مختار

سفارت ایران در ایالات متحده آمریکا

( از ۱۳۳۷ه.ش. تا ۱۳۳۸ه.ش. )
وزیرمختار امور اقتصادی و بازرگانی دولت ایران در واشنگتن

مدیر

وزارت کار و امور اجتماعی ایران


رئیس حسابداری در وزارت کار

وزارت امور خارجه ایران

( از ۱۳۲۹ه.ش. )
مدیرکل حسابداری وزارتخانه

معاون

وزارت دارایی ایران

( ۱۳۳۶ه.ش. )
در 1332 ه.ش خزانه دار کل کشور بود و در 1336 ه.ش علاوه بر ریاست خزانه، عنوان معاون وزارت دارایی نیز داشت.

مشاور

وزارت امور خارجه ایران

( از ۱۳۴۰ه.ش. )
مشاور اقتصادی وزارت امور خارجه

همکاری با

روزنامه باختر (چاپ ایران)


در زمان "دکتر مصدق" از نظر سیاسی طرفدار او بود مدتی هم با روزنامه باختر همکاری می ­کرد؛ ولی بعد به سمت شاه تغییر جهت داد.


آثار


نویسنده


روابط خانوادگی


نام پدر

نام خواهر


باقر پیرنیا

تاریخ تولد ۱۲۹۴ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۶۶ه.ش.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

در 1319 ه.ش وارد خدمت وزارت امور خارجه شد. بعد به خزانه داری و وزارت دارایی رفت. در 1337 ه.ش بار دیگر به وزارت خارجه برگشت. در سال 1342 ه.ش به وزارت کشور رفت و مدتی استاندار فارس و خراسان شد. از سال 1351 ه.ش تا پایان عمر رژیم پهلوی – به دلایلی که خود آن را مکتوم گذاشته – مغضوب هیات حاکمه واقع شد. در مهرماه 1358 ه.ش بازنشسته شد.


done in 0.0678 seconds