آخرین ویرایش : December 7, 2011

طی سالم شاکر

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


فارغ التحصیل رشته نمایش از آکادمی هنرهای زیبا


مناصب و مشاغل


عضو


گرایشات


عضو

جنبش گوران (کردستان عراق)


از کاندیداهای حزب گوران در انتخابات شوراهای 2008 در بغداد بوده است.


تاریخ تولد ۱۹۶۹م.
محل سکونت شهر بغداد
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق
قومیت کرد فیلی
پیرو مذهب شیعه

done in 0.054 seconds