آخرین ویرایش : October 8, 2012

علیرضا دولتشاهی

تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • از نوادگان نامدار دولتشاه است. کتابشناس و نسخه شناس، متبحر در زمینه شناخت نسخ خطی. از وی نوشته‌هایی در زمینه باستانشناسی هم موجود است. از جمله مقاله "مدفون در شن" که مربوط به نتایح حفاری یک معبد زرتشتی در ترکمنستان است و در شماره ۶٠ کتاب ماه تاریخ و جغرافیا به چاپ رسیده است. مقاله ای هم از وی در زمینه "گورستان‌های لهستانی‌ها در ایران" به چاپ رسیده که به معرفی کتابی در این زمینه اختصاص دارد.
  • دولتشاهی مقالاتی در این نشریه بصورت ترجمه و تالیف دارد از جمله: مقاله "چند نکته پیرامون فهرست نویسی کتاب"، نشریه اطلاع رسانی و کتابداری "جهان کتاب" آذر و دی 1387 - شماره 235 و 236.
  • مترجم "آئین عبادی حروف"، نویسنده: استرابادی، غیاث الدین محمد، نشریه علوم انسانی "معارف" مرداد و آبان 1388 - شماره 68.
  • شعر جهان: "دوستدار آرامشم"، مصاحبه شونده: ویسواوا شیمبورسکا - مصاحبه کننده: ایونا نوویسکا - مترجم: علیرضا دولتشاهی، نشریه فرهنگ و هنر "کلک" خرداد و تیر 1381 - شماره 132.
  • مقاله "کاوشی در تاریخ اسپرانتوی ایران" نعابیر و اصطلاحات.
  • مقاله "چند نکته پیرامون فهرست نویسی کتاب" فهرست نویسی و رده بندی. مقاله "همای نوبل بر سر مجارها" برندگان جوایز ادبی.
  • "رساله یک کلمه" به قلم "میرزا یوسف خان تبریزی مستشارالدوله" به اهتمام علی رضا دولتشاهی در تهران انتشارات بال، سال ۱۳۸۵ به چاپ رسیده است.

done in 0.0688 seconds