آخرین ویرایش : October 14, 2012

حبیب نفیسی

تحصیلات


محل تحصیل

شهر تهران

( ۱۳۰۸ه.ش. )

در سال ۱۳۰۸ در تهران دیپلم گرفت.

مراکز آموزش عالیبرای ادامه تحصیل با خرج ارتش به اروپا رفت. پس از اخذ درجه مهندسی فنی به ایران بازگشت.


مناصب و مشاغل


وزیر مختار

سفارت ایران در ایالات متحده آمریکا

( از ۱۳۳۰ه.ش. تا ۱۳۳۱ه.ش. )

پس از روی کار آمدن محمد مصدق به سمت وزیرمختاری ایران به آمریکا رفت.

مدیر

وزارت پیشه و هنر

( از ۱۳۲۰/۰۶ه.ش. )

بعد از شهریور ۱۳۲۰ به مدیرکلی وزارت پیشه و هنر رسید.

معاون

وزارت کار و امور اجتماعی ایران

( از ۱۳۲۵ه.ش. تا ۱۳۲۹ه.ش. )

در سال ۱۳۲۵ش به معاونت وزارت کار رسید و در کابینه ۳۸ روزه حسین علاء (در سال ۱۳۲۹) کفالت وزارت کار را عهده‏ دار شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام خواهر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

یحیی عدلحبیب نفیسی شوهر خواهر یحیی عدل بود.

غلامرضا عدلنفیسی شوهر خواهر غلامرضا عدل بود.

محمد ولی فرمانفرماییاننفیسی از طریق ازدواج دوم خود، با محمدولی فرمانفرمائیان باجناق شد.

سعید نفیسیسعید نفیسی عموی حبیب نفیسی بود.


تاریخ تولد ۱۲۸۷ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۶۳ه.ش.
محل تولد منطقه رشت
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

نفیسی دو بار ازدواج کرد، همسر اولش دختر ابراهیم حکیمی (حکیم ‏الملک) بود که در جوانی درگذشت. همسر دوم او عظمی عدل دختر یوسف‏ خان مکرم‏ الملک و خواهر یحیی عدل بود.


done in 0.0657 seconds