از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۷۹م.۱۹۸۴م.


توضیحات بیشتر:

استکهلم پایتخت کشور سوئد و بزرگ‌ترین شهر این کشور است.

done in 0.0306 seconds