آخرین ویرایش : October 14, 2012

احمد حسین عدل

تحصیلات


محل تحصیل

شهر پاریس


براى ادامه‏ ى تحصیل عازم فرانسه شد. دوره متوسطه را در پاریس طى كرد و وارد دانشكده‏ كشاورزى شد و درجه‏ لیسانس گرفت.

مدرسه ملی کشاورزی گرینیون
مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت کشاورزی ایران

( از ۱۳۲۰ه.ش. تا ۱۳۲۶ه.ش. )

در اسفند 1320 ه.ش در كابینه‏ على سهیلى به وزارت كشاورزى كه بیش از چند ماه از تاسیس آن نمى ‏گذشت تعیین گردید و در كابینه‏ بعدى كه ریاست آن را احمد قوام داشت، همچنان وزیر كشاورزى بود. در 1324 ه.ش در دولت ابراهیم حكیمى، وزیر كشاورزى شد و در كابینه‏ احمد قوام در 1326 ه.ش در سه ترمیم كابینه، وزیر كشاورزى بود.

وزارت کشاورزی ایران

( از ۱۳۳۲ه.ش. تا ۱۳۳۳ه.ش. )
در 1332 ه.ش در كابینه سپهبد زاهدى به وزارت كشاورزى منصوب گردید و تا پایان دولت مزبور كه یك سال و نیم طول كشید، مقام وزارت داشت. او در این دوره وزارتش، لایحه عمران روستاها و تعاون روستائیان را تقدیم مجلس نمود.

مدیر

وزارت تجارت و فواید عامه ایران

( از ۱۳۰۹ه.ش. تا ۱۳۱۶ه.ش. )

در سال ۱۳۰۹ خورشیدی وزارت فوائد عامه به سه اداره مستقل تبدیل شد؛ یکی از این ادارات اداره کل کشاورزی بود که معاونت آن را احمدحسن عدل به عهده گرفت و در سال ۱۳۱۶ به کفالت اداره کل کشاورزی تعیین شد.

رئیس

مدرسه عالی فلاحت

( از ۱۳۰۷ه.ش. )

احمدحسین عدل از 1303 تا 1306 ه.ش معلم‌ گیاه‌شناسی در مدرسه عالی فلاحت تهران. در 1306 ه.ش رئیس مزرعه نمونه کرج و در 1307 ه.ش رئیس‌ مدرسه فلاحت کرج شد.

سازمان برنامه و بودجه ایران

( ۱۳۳۰ه.ش. )

احمدحسین عدل، در سال­های 1326 و 1328 ه.ش به ریاست شوراى عالى برنامه‏ هفت ساله منصوب شد و در سال 1330ه.ش به ریاست شورای عالی سازمان برنامه رسید.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

غلامرضا عدل


غلامرضا عدل و احمدحسین عدل پسرعمو بودند.

یحیی عدلیحیی و احمد حسین عدل پسر عمو بودند.

سید مصطفی عدل منصورالسلطنهاحمد حسین و مصطفی عدل، پسرعمو بودند.

سید مصطفی عدل منصورالسلطنه


منصورالسلطنه پسرعموی احمد حسین عدل بود.

یحیی عدل


با هم پسرعمو بودند.

حاج میرزا ابراهیم خلیل


رکن الدوله عموی احمدحسین عدل بود.

قاسم خان والیاحمد حسین عدل با هما والی دختر قاسم خان والی (دختر عمه اش) ازدواج کرد.


تاریخ تولد ۱۲۷۷ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۴۱/۰۷ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • او پس از اتمام تحصیلات مقدماتی در تبریز برای ادامه تحصیل راهی فرانسه شد و با دانشنامه مهندسی کشاورزی فارغ التحصیل شد و مدتی به دبیری پرداخت، تا در سال ۱۳۰۲ به ایران بازگشت و وارد وزارت فوائد عامه و تجارت شد.
  • عدل یکی از بنیانگذاران کشاورزی جدید ایران است. گذشته از تاسیس دانشکده‏ کشاورزی کرج، سال های طولانی در آن دانشکده تدریس می ‏کرد و مقالات تحقیقی زیادی در جراید درباره کشاورزی انتشار داد.
  • عدل پس از سقوط دولت زاهدی (1334ه.ش) به بخش خصوصی رفت و در اصفهان مدیریت کارخانه‏ بافندگی و ریسندگی ریسباف را عهده‏ دار گردید. پس از مدتی، ریاست کارخانه‏ ریسندگی و بافندگی زاینده‏ رود را به عهده گرفت و در این سمت ریاست سندیکای صنایع اصفهان نیز به او واگذار شد.
  • در 1341 ه.ش هنگامی که با اتومبیل خود از اصفهان عازم تهران بود، در جاده قم به تهران با کامیون تصادف نمود، خود و فرزندانش کشته شدند.

done in 0.0343 seconds