آخرین ویرایش : October 16, 2012

علی اصغر نفیسی

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه دارالفنون تهرانپس از انجام تحصیلات مقدماتى و آموختن ادبیات فارسى و عربى و حكمت وارد دارالفنون شد و تحصیلات خود را در رشته طبابت به اتمام رسانید.


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت بهداری ایران (دوره پهلوی)

( از ۱۲۹۹/۱۲ه.ش. تا ۱۳۰۰/۰۴ه.ش. )
در کابینه کودتای سوم اسفند، به عنوان اولین وزیر بهداشت معرفی شد ولی این کابینه بیش از صد روز نپایید.

مدرس

مدرسه دارالفنون تهرانبعد از مراجعت به ایران در دارالفنون استاد طب شد.

مدیر مسئول


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام دختر

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

ابراهیم قوام


دکتر نفیسی با ایراندخت دختر ابراهیم قوام ازدواج کرد.


تاریخ تولد ۱۲۵۱ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۸/۰۴/۰۴ه.ش.
محل تولد شهر تهران
زاده خیابان چراغ‌ برق تهران
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • مادرش از خاندان دولتشاه بود که در جوانی درگذشت. برای ادامه تحصیل مدتی به اروپا رفت و تحصیل طب را ادامه داد.
  • او به عنوان پیشکار محمدرضا پهلوی همراه او به سوئیس اعزام شد.

done in 0.0584 seconds