آخرین ویرایش : September 30, 2010

حسین محمد رشید

معروف به : لولانی

مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون حج و اوقاف در پارلمان دوم کردستان .


تاریخ تولد ۱۹۶۳م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
از لحاظ گرایش سیاسی و وابستگی حزبی : مستقل است اما با گرایش ملایم به حزب دموکرات .

done in 0.0271 seconds