آخرین ویرایش : October 19, 2012

شیخ عبدالله حائری رحمت علیشاه

روابط خانوادگی


نام پدر

زین‌ العابدین حائری مازندرانی


شیخ عبدالله آخرین فرزند پدرش بود. در نزد پدرش و چندتن دیگر از علمای بزرگ عراق تحصیل کرد و در سن بیست سالگی از پدرش اجازه اجتهاد گرفت.

نام پسر

نام دختر

نام برادر

نام نوه

فریدون رهنما


رحمت علیشاه پدر بزرگ مادری فریدون رهنما بود.

حمید رهنما


پدربزرگ مادری

مجید رهنما


پدربزرگ مادری

علی رهنما


پدربزرگ مادری

دارای رابطه خانوادگی با

زین العابدین رهنما


شیخ عبدالله عموی زین العابدین رهنما بود.

رضا تجدد


شیخ عبدالله عموی رضا تجدد بود.

حاج میرزا معصوم نایب الصدر


نایب الصدر برادرزاده عبدالله حائری بود.

فریدون رهنما


رحمت علیشاه عموی پدر فریدون رهنما و پدربزرگ رهنما بود.

مجید رهنما


رحمت علیشاه عموی پدر مجید رهنما بود.

حمید رهنما


رحمت علیشاه عموی پدر حمید رهنما بود.

زین العابدین رهنما


رهنما شهر خواهر ــ زکیه حائری ــ شیخ عبدالله حائری بود.
رحمت‌علیشاه به دلیل حسن رابطه ای که با رضاشاه پهلوی به دلیل حسن رابطه ای که با رحمت علیشاه داشت، در دوران پادشاهی با توصیه او (رحمت علیشاه) حکم اعدام زین‌العابدین رهنما را به تبعید تقلیل داد.


تاریخ تولد ۱۲۴۱ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۶ه.ش.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب نعمت اللهی
مشایخ قدرتمند سلسله نعمت‌اللهی
مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • در سال ۱۳۰۵ هجری قمری در کربلا برای نخستین بار با سلطان علیشاه گنابادی که از مکه به کربلا آمده بود ملاقات کرد و مجذوب وی شد.
  • او خدمات زیادی برای سلسله نعمت‌اللهی انجام داد که از آن جمله یافتن فرزند گمشده سلطان‌علیشاه که پس از پدرش قطب بعدی سلسله شد، و بازگرداندن او به بیدخت بود. در دوران ۱۰ ساله ریاست ملاعلی او بدون ریاست ظاهری به رحمت‌علیشا ملقب شد. رحمت‌علیشاه در سفر آخر ملاعلی در کاشان همراه وی بود و پس از مسموم شدن قطب او را به شهر ری منتقل و مدفون نمود.

done in 0.0655 seconds