آخرین ویرایش : October 20, 2012

رضا تجدد

تحصیلات


محل تحصیل

شهر نجف


علوم حوزوی و ادبیات فارسی و عرب را در کربلا و نجف آموخت.

شهر کربلا


علوم حوزوی و ادبیات فارسی و عرب را در کربلا و نجف آموخت.


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۰۰/۰۴/۰۱ه.ش. تا ۱۳۰۴/۱۱/۲۲ه.ش. )
در انتخابات دوره چهارم (اول تیر 1300 تا 30خرداد 1302) و پنجم (22بهمن 1302 تا 22بهمن 1304) مجلس شورای ملی از ساری به نمایندگی انتخاب شد و بعد از مدتی به طرفداری از سردار سپه پرداخت.

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۲۲/۱۲/۰۷ه.ش. تا ۱۳۲۵/۱۲/۲۱ه.ش. )
تجدد برای بار سوم در دوره چهاردهم مجلس نماینده ساری شد.


حوادث مهم زندگی


تبعید به

کشور لبنان

( تا ۱۳۲۰ه.ش. )


آثار


مترجم

کتاب "الفهرست"


تجدد کتاب "الفهرست" ابن ندیم را از عربی به فارسی برگردانده است.


روابط خانوادگی


نام همسر

نام پدر

نام دختر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

عبدالامیر رشیدی حائری


رضا تجدد پسرعموی رشید حائری بود.

شیخ حسین حائری


تجدد برادرزاده حسین حائری است.

زکیه حائری


رضا تجدد پسرعموی زکیه حائری بود.

فریدون رهنما


رضا تجدد عموی فریدون رهنما بود.

فریده رهنما


رهنما برادرزاده رضا تجدد بود.

ژان کلود کاری یر


رضا تجدد پدر همسر ژان کلود کاریر است.

شیخ عبدالله حائری رحمت علیشاه


شیخ عبدالله عموی رضا تجدد بود.

ابن الشیخ


ابن الشیخ عموی رضا تجدد بود.


تاریخ تولد ۱۲۶۷ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۵۲ه.ش.
محل تولد کشور عراق
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور عراق
کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • در سال ۱۲۹۸ به اتفاق برادرش زین‌العابدین رهنما به ایران بازگشت.
  • تجدد در کابینه محمدعلی فروغی به معاونت وزارت فرهنگ انتخاب شد و مدتی هم معاون وزارت دادگستری بود.

done in 0.0701 seconds