آخرین ویرایش : October 20, 2012

زین العابدین رهنما

تحصیلات


محل تحصیل

شهر بغداد


او در بغداد فقه، اصول و زبان عربی را آموخت.


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۰۸ه.ش. تا ۱۳۱۲ه.ش. )
نماینده شهر ری در دوره های هشتم و نهم مجلس.

سفیر

سفارت ایران در فرانسه

( ۱۳۲۰ه.ش. )
زین­ العابدین بعد از شهریور 1320 ه.ش دارای مقام و موقعیت شد و توانست سفیر ایران در فرانسه شود (در آن زمان امیرعباس هویدا کارمند عادی سفارت بود) اما سفارت رهنما در فرانسه زیاد طول نکشید.

سفارت ایران در لبنانمدیر مسئول

روزنامه ایران (چاپ تهران دوره مشروطه)


در سال 1299ه.ش "سیدحسین اردبیلی" آخرین مدیر روزنامه "ایران" فوت کرده بود زین­ العابدین داوطلب انتشار روزنامه "ایران" شد. پیشنهاد او صرف نظر کردن از کمک مالی دولت بود و در مقابل روزنامه را با آزادی عمل در انتشار مطالب و انتخاب سبک و روش آن به دست آورد. زین­ العابدین توانست "ایران" را به صورت یکی از معتبرترین روزنامه کشور در آورد که بیشتر مقاله ­های آن به امضای رهنما مدیر روزنامه می­ رسید. رهنما در روزنامه "ایران" مقاله­ ای تحت عنوان "عقاید و اشخاص" نوشت که در مورد طرفداری او از جمهوریت بود.


گرایشات


عضو

فرقه دموکرات ایران


رهنما با عضویت در "حزب دموکرات" و مدیریت روزنامه "رهنما" کار سیاسی خود را آغاز کرد.


حوادث مهم زندگی


تبعید به

کشور لبنان

( از ۱۳۱۴ه.ش. تا ۱۳۲۰ه.ش. )
در سال 1314 ه.ش رضا شاه به خاطر نارضایتی از طرز کار رهنما، روزنامه ایران را از او گرفت و به لبنان تبعیدش کرد. رهنما پس از حوادث شهریور 1320 ه.ش به ایران بازگشت.


آثار


نویسنده

کتاب "پیامبر (ص)"


رهنما در تبعید کتاب "پیامبر (ص­)­" را شروع کرد این کتاب یکی از زیباترین رمان ­های مذهبی زبان فارسی است بعد از حوادث 1320 به ایران آمد.


روابط خانوادگی


نام همسر

زکیه حائری


رهنما نسبت خویشاوندی ــ پسرعمو ــ نیز با زکیه حائری داشت.

نام پدر

نام پسر

نام دختر

نام برادر

نام پدربزرگ

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

عبدالامیر رشیدی حائری


زین العابدین رهنما پسرعموی رشید حائری بود.

شیخ حسین حائری


رهنما برادرزاده حسین حائری است.

شیخ عبدالله حائری رحمت علیشاه


رهنما شهر خواهر ــ زکیه حائری ــ شیخ عبدالله حائری بود.
رحمت‌علیشاه به دلیل حسن رابطه ای که با رضاشاه پهلوی به دلیل حسن رابطه ای که با رحمت علیشاه داشت، در دوران پادشاهی با توصیه او (رحمت علیشاه) حکم اعدام زین‌العابدین رهنما را به تبعید تقلیل داد.

زکیه حائری


زین العابدین رهنما علاوه بر اینکه همسر زکیه حائر بود، پسرعموی وی نیز بود.

نهال تجدد


نهال تجدد برادرزاده زین العابدین رهنما است.

شیخ عبدالله حائری رحمت علیشاه


شیخ عبدالله عموی زین العابدین رهنما بود.

ابن الشیخ


ابن الشیخ عموی زین العابدین رهنما بود.


زین العابدین رهنما

تاریخ تولد ۱۲۶۸ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۶۸/۰۴/۱۲ه.ش.
محل تولد شهر نجف
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • در 22 سالگی با لباس روحانی به ایران آمد هنگامی که به ایران آمد که فعالیت احزاب سیاسی پس از مشروطه در اوج خود بود و او نیز با عضویت در "حزب دموکرات" و مدیریت روزنامه "رهنما" کار سیاسی خود را آغاز کرد.
  • زین­ العابدین رهنما در کنار کار روزنامه­ نگاری شغل­ های دولتی را نیز از یاد نبرد. اول کارش را با استخدام در اداره "انتشارات و انطباعات" وزارت "معارف" شروع کرد؛ ولی بعد با نزدیک شدن به "سردار سپه" نخست وزیر آن زمان و پادشاه بعدی به وکالت مجلس رسید. از دیگر مشاغل او معاونت وزارت راه، معاوت رییس الوزرا و نمایندگی دولت در مجلس شورای ملی را می ­توان اضافه کرد.
  • بعد از حوادث 1320 از تبعید بازگشت. زین­ العابدین بعد از آمدن به ایران زود دارای مقام و موقعیت شد؛ اما او فقط به انتشار روزنامه "ایران" اکتفا نکرد، و  ریاست اداره انتشارات و تبلیغات را عهده دار شد.
  • رهنما پس از ماموریت سفارت لبنان و بازگشت به تهران روزنامه نگاری را به کلی کنار گذاشت و حتی روزنامه "ایران" را که در آمدی داشت و نه تیراژ تعطیل کرد در عوض سعی کرد به جای آنکه خودش روزنامه منتشر کند با روزنامه نویس­ ها در ارتباط باشد.
  • وی به زبانهای عربی و فرانسه تسلط داشت.

done in 0.0736 seconds