آخرین ویرایش : October 20, 2012

هادی حائری

روابط خانوادگی


نام پدر

نام خواهر

دارای رابطه خانوادگی با

فریدون رهنما


رهنما خواهرزاده هادی حائری بود.

مجید رهنما


مجید رهنما خواهرزاده هادی حائری بود.


تاریخ تولد ۱۲۶۵ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۵۶ه.ش.
محل تولد شهر کربلا
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

او علاوه بر علوم قدیمیه و منطق و اصول و فلسفه، دوره های مدارس عالی دارالفنون و حقوق را طی کرد.


done in 0.0638 seconds