آخرین ویرایش : October 20, 2012

حاج میرزا معصوم نایب الصدر

تحصیلات


محل تحصیل

منطقه شیراز


تحصیلات مقدماتی

کشور عراق

( تا ۱۲۹۳ه.ق. )
برای تکمیل تحصیلات مقدماتی به عراق رفت.


روابط خانوادگی


نام پدر

دارای رابطه خانوادگی با

عبدالامیر رشیدی حائری


رحمت علیشاه پسرعموی رشید حائری بود.

شیخ حسین حائری


نایب الصدر برادرزاده حسین حائری بود.

شیخ علی شیخ العراقین


نایب الصدر برادرزاده شیخ العراقین بود.

ابن الشیخ


نایب الصدر برادرزاده ابن الشیخ بود.

شیخ عبدالله حائری رحمت علیشاه


نایب الصدر برادرزاده عبدالله حائری بود.


سایر موارد


نام استادان وی

آیت الله محمد حسین فاضل اردکانی

( از ۱۲۸۹ه.ق. تا ۱۲۹۳ه.ق. )
رحمت علیشاه به مدت چهار سال در کربلا در خدمت آیت الله فاضل اردکانی درس خواند و در 1293ق به شیراز بازگشت.


تاریخ تولد ۱۲۷۰ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۴۴ه.ق.
محل درگذشت منطقه شیراز
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب نعمت اللهی
از بزرگان سلسله نعمت الهی. در سال 1330 در گناباد، نزد حاج ملا سلطان محمد، معروف به سلطان علیشاه رفت، به او گروید و از مریدان وی شد. لقب طریقتی حاجی میرزا معصوم، "معصوم علیشاه" بود.
مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • در آغاز مشروطیت به آزادیخواهان پیوست و پس از آن در مجلس شورای ملی به سمتی مهم دست یافت. در سال 1326 بعد از به توپ بستن مجلس، ابتدا به حرم عبدالعظیم پناه برد و سپس با کسب اجازه از محمد علیشاه به مشهد رفت.
  • محمدشاه قاجار او را نائب الصدر فارس کرده بود، ازینرو کمتر مورد ایذا قرار گرفت.
  • در اواخر عمر، مدتی ریاست اوقاف گرگان و چندی نیز ریاست اوقاف گناباد را برعهده داشت.

done in 0.0312 seconds