از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۲۴ه.ق.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:
  • نخستین روزنامه پارلمانی ایران بود که در تاریخ ۳ آذر ۱۲۸۵ هجری خورشیدی (۸ شوال ۱۳۲۴) یعنی پنجاه روز بعد از تاسیس مجلس شورای ملی به چاپ رسید. این روزنامه در ۸ صفحه با کمک چاپ سربی انتشار می‌یافت و علاوه بر درج اخبار خارجی و داخلی ایران، تمامی مذاکرات انجام شده در مجلس شورای ملی را منعکس می‌کرد.
  • در هر هفته ۴ شماره از این روزنامه منتشر می‌شد.
done in 0.0245 seconds