آخرین ویرایش : October 22, 2012

مجید رهنما

تحصیلات


محل تحصیل

شهر پاریس


تحصیلات عالی خود را در دانشگاه حقوق پاریس به اتمام رسانید و درجه‏ دکترا در علم حقوق گرفت.

دانشگاه آمریکایی بیروت


دیپلم ادبیات و علوم از دانشگاه آمریکایی بیروت.

دانشگاه القدیس یوسف (سن ژوزف) در بیروت


لیسانس حقوق از دانشگاه سن ژوزف بیروت و فوق لیسانس اقتصاد سیاسی از سن ژوزف.


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت علوم و آموزش عالی ایران (دوره پهلوی)

( از ۱۳۴۶ه.ش. )
در سال ۱۳۴۶ که وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه تقسیم شد و وزارت آموزش عالی و علوم به وجود آمد، مجید رهنما به سمت وزیر علوم و آموزش عالی معرفی گردید و چند سالی در آن سمت بود.

نماینده

سازمان ملل متحد


نماینده دائمی ایران در سازمان ملل­ متحد

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۵۴/۰۶/۱۷ه.ش. تا ۱۳۵۷ه.ش. )
نماینده تهران در دوره بیست و چهارم.

کنسول

دبیر

سفارت ایران در شوروی

( از ۱۳۲۹م. تا ۱۳۳۱م. )
دبیر دوم و سوم سفارت.


گرایشات


عضو

حزب ایران نوینحزب رستاخیز ایران


پس از استعفا از حزب "ایران نوین" به عضیت حزب "رستاخیز" در آمد و به عنوان مسئول "کمیته ارتباط" با صاحبان صنایع مشغول به کار شد


آثار


نویسنده


روابط خانوادگی


نام پدر

نام مادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

علی رهنما


علی رهنما برادرزاده مجید رهنما بود.

نهال تجدد


مجید رهنما پسرعموی نهال تجدد است.

هادی حائری


مجید رهنما خواهرزاده هادی حائری بود.

شیخ عبدالله حائری رحمت علیشاه


رحمت علیشاه عموی پدر مجید رهنما بود.


تاریخ تولد ۱۳۰۳ه.ش.
تاریخ درگذشت فوت شده
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • در ۱۳۲۴ وارد خدمت در وزارت امور خارجه گردید.

done in 0.0386 seconds