آخرین ویرایش : October 23, 2012

عبدالرحیم رهنما

تحصیلات


محل تحصیل

دارالعلم شیراز


تحصیلات خود را در دارالعلم شیراز به اتمام رساند و در ادبیات فارسی و علوم معقول و منقول و فقه اسلامی و علم اصول تسلط پیدا کرد.


مناصب و مشاغل


صاحب امتیاز

روزنامه رهنما (چاپ ایران)

( از ۱۳۲۵ه.ق. )
عبدالرحیم مردی روشنفکر و آزادی­خواه بود و به واسطه روحیه آزادی طلبی خود در سال 1325 ق در صدر مشروطیت "روزنامه رهنما" را تاسیس کرد که اولین شماره آن در 26 جمادی الثانی 1325ق در تهران منتشر شد.


روابط خانوادگی


نام پسر

نام برادر


تاریخ تولد ۱۲۵۲ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۱ه.ش.
محل تولد منطقه شیراز
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • فرزند حاج میرزا علی محمد ملاباشی بود.
  • رهنما پس از برقراری مشروطیت در وزارت عدلیه (دادگستری) به خدمات مهم قضایی اشتغال داشت.

done in 0.0517 seconds