آخرین ویرایش : October 23, 2012

میرزا عبدالغفار نجم الدوله

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه دارالفنون تهرانوی از تحصیل کرده های اولین دوره دارالفنون است.


مناصب و مشاغل


مدرس

مدرسه دارالفنون تهرانبرنامه ریاضی و مهندسی دارالفنون که نجم الدوله معلم آن بود شامل حساب و هندسه، جبر و مقابله، جغرافیا، مثلثات و مستقیم الخطوط، مثلثات کروی، نقشه کشی، تقسیم اراضی، راه سازی، پل سازی، نقشه کشی، قلعه سازی، برآورد و بازدید و مساحی بود.


آثار


نویسنده

کتاب "سفرنامه خوزستان حاج میرزا عبدالغفار نجم الملک"خاطرات نجم الدوله از سفر به خوزستان برای مکان یابی سد اهواز.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا محمود نجم الملکمیرزا عبدالغفار نجم الملک عموی محمود بود. در سال 1313ه.ق لقب نجم الملک به محمود خان داده شد.

ابوالقاسم نجمعبدالغفار نجم الدوله عموی پدر ابوالقاسم نجم بود.


سایر موارد


نام شاگردان وی

غلامحسین رهنمارهنما مدتها نزد مرحوم حاج نجم‏ الملک معلومات خود را در رشته ریاضی و نجوم تکمیل کرد.


میرزا عبدالغفار نجم الدوله

تاریخ تولد ۱۲۵۵ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۶ه.ق.
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
مدفن شهر ری

در منطقه صفاییه


توضیحات بیشتر:
  • عبدالغفار، که مقدمات علوم را از پدرش آموخته بود ، همزمان، در محضر پدرش به تکمیل ریاضیات قدیم ، و در دارالفنون به تحصیل ریاضیات جدید و علوم دیگر پرداخت و جندان در این کار کوشید که پس از سپری شدن چند سال در ریاضیات قدیم و جدید و هیئت و نجوم و تکلم به زبان فرانسوی و انگلیسی استاد شد و هنوز عمرش از بیست سال نگذشته بود که معلم علوم ریاضی دارالفنون شد.
  • در سال 1290ه.ق به سمت منجم باشی گری نایب السلطنه منصوب شد. ناصرالدین شاه مدتی نزد وی درس می خواند و در سال 1295ه.ق او را ملقب به نجم الملک کرد.
  • پس از فوت برادر بزرگترش، عبدالوهاب کار استخراج و طبع تقویم به نجم الدوله اختصاص یافت و حکم شد که جز او هیچ کس حق طبع تقویم ندارد. نجم الدوله با دقت وحوصله، تقویم چهل وهشت سال را از سال 1289 تا 1337ه.ق (تا 11 سال بعد از مرگش) بدون اشتباه استخراج کرد.
  • در سال 1284 هجری قمری، ناصرالدین شاه نجم الدوله را به سرشماری جمعیت تهران مامور کرد. او با موافقت اعتضادالسلطنه، هشت تن از شاگردان هوشمندش در دارالفنون (محمد حسن میرزا، علی خان پسرک ملک الشعرا، علی خان پسر محمد قاسم خان، میرزا علی اکبر، سلیمان خان، سلمان علیخان، حسینعلی خان، عباسعلیخان) را برگزید و از شانزدهم رمضان سال 1284 به کار پرداخت. پس از 55 روز فعالیت مستمر جمعیت تهران و بناهای آن را مشخص کرد.
  • درسال 1296ه.ق به سفر حج رفت.  در اواخر سال 1298ه.ق، شاه حاجی عبدالغفار را مامور کرد تا به خوزستان رفته و نقشه احداث سد اهواز را بکشد و مخارج آن را برآورد کند. عبدالغفار در اوایل سال 1299ه.ق همراه چند نفر مهندس به خوزستان سفر کرد. این گروه در مدت نه ماه محل سد را معین و مخارجش را بر آورد کردند و به پایتخت بازگشتند.
  • در سال 1313ه.ق لقب نجم الملک به محمود خان برادرزاده اش داده شد و عبدالغفار به لقب معتبر نجم الدوله سرافراز گردید./ ف.م

done in 0.0545 seconds