از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
۱۳۰۷ه.ش.-
۱۳۰۷ه.ش.۱۳۰۸ه.ش.
۱۳۰۹ه.ش.-


توضیحات بیشتر:
  • نام مدرسه‌ای عالی برای تربیت معلم مدارس متوسطه در ایران بوده‌است.
  • دارالمعلمین عالی در سال ۱۳۰۷ ه. خ. برای تربیت معلم مدارس متوسطه در تهران تأسیس شد. در قانون تربیت معلم (۱۳۱۲) به دانشسرای عالی تغییر نام یافت. اساس آن دارالمعلمین مرکزی بود که پس از بسط تحصیلات متوسطه در ایران و احتیاج به معلم برای آنها در سال ۱۳۰۷ با سازمان و برنامهٔ جدید تبدیل به دارالمعلمین عالی گردید. دارالمعلمین عالی دارای دو قسمت علمی (رشته‌های ریاضیات، طبیعیات، فیزیک و شیمی) و ادبی (ادبیات، فلسفه، تاریخ و جغرافی) بود، و معلمان ایرانی و فرانسوی در آن تدریس می‌کردند. از سال ۱۳۱۱ به‌سرعت توسعه یافت. پس از تأسیس دانشگاه تهران (۱۳۱۳) دانشسرای عالی جزء آن گردید. در سال ۱۳۳۴ از دانشگاه تهران استقلال یافت. در تابستان ۱۳۴۲ دانشسرای عالی منحل شد و به‌جای آن سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی توسط وزارت فرهنگ تأسیس شد.
done in 0.0697 seconds