آخرین ویرایش : October 26, 2012

مهدی رهنما

مناصب و مشاغل


سردبیر

روزنامه رهنما (چاپ ایران)

( از ۱۳۲۰/۰۶ه.ش. )
در سال 1325ق و در صدر مشروطیت روزنامه «رهنما» بوسیه پدرش ــ عبدالرحیم رهنما ــ در تهران منتشر شد كه یك سال بعد تعطیل و مجددا پس از شهریور 1320ش به وسیله فرزندش مهدى رهنما انتشار یافت.


روابط خانوادگی


نام پدر

دارای رابطه خانوادگی با

غلامحسین رهنما


غلامحسین رهنما عموی مهدی رهنما بود.done in 0.051 seconds