آخرین ویرایش : October 26, 2012

علی رهنما

مناصب و مشاغل


مدرس

دانشگاه آمریکایی پاریس


او استاد اقتصاد و مدیر دوره کارشناسی ارشد مطالعات اسلام و خاور میانه است.


آثار


نویسنده

کتاب "مسلمانی در جستجوی ناکجاآباد"

( ۱۳۸۰ه.ش. )
زندگینامه‌ی سیاسی علی شریعتی.
ترجمه کیومرث قرقلو
تهران: انتشارات گام نو، ۱۳۸۰

کتاب "نیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی"

( ۱۳۸۴ه.ش. )
انتشارات گام نو، ۱۳۸۴

کتاب "تحقیق قلب و قلب تاریخ"

( ۱۳۸۰ه.ش. )
حقیقت پژوهی دوران ماموریت زین العابدین رهنما در پاریس (۱۹۴۴ - ۱۹۴۶)»، تهران: انتشارات پیکان.

کتاب "چهره نگاری سیاسی دکتر شریعتی: آرمانگرای اسلامی"

( ۱۳۷۸ه.ش. )
ترجمه مجید نکودست، تهران: حسینیه ارشاد

کتاب "چشم اندازهای اقتصاد سیاسی سرمایه داری در بوته نقد"


علی رهنما و شهرام قنبری، تهران: انتشارات کاویان

کتاب "ققنوس عصیان"

( ۱۳۸۱ه.ش. )
تألیف گروهی با آثاری از سوسن شریعتی، یرواند آبراهامیان و ... (درباره علی شریعتی)، تهران: انتشارات قصیده‌سرا.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پدربزرگ

نام مادربزرگ

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

فریده رهنما


علی رهنما برادرزاده فریده رهنما بود.

فریدون رهنما


علی رهنما برادرزاده فریدون رهنما بود.

مجید رهنما


علی رهنما برادرزاده مجید رهنما بود.


تاریخ تولد ۱۳۳۱ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • مورخ، جامعه‌شناس و اقتصاددان.

done in 0.0723 seconds