آخرین ویرایش : October 28, 2012

عباس نعلبندیان

آثار


نویسنده

نمایشنامه "پژوهشی ژرف و سترگ در سنگواره‌های قرن بیست و پنجم زمین‌شناسی یا چهاردهم، بیستم فرقی نمی‌کند"

( ۱۳۴۷ه.ش. )

با نگارش این نمایشنامه، جایزه اول مسابقه نمایشنامه نویسی نسل جوان را از آن خود کرد. این نمایش همان سال در جشن هنر شیراز نیز جوایز متعددی را نصیب خود کرد و نویسنده را به شهرت رساند، “پژوهشی ژرف وسترگ“ بعد از آن در سال ۴۸ در تالار سینمای کانون و به کارگردانی آربی آوانسیان به اجرای عمومی در آمد.

نمایشنامه "اگر فاوست یک کم معرفت به خرج داده بود"

( ۱۳۴۸ه.ش. )

نمایشنامه "سندلی کنار پنجره بگذاریم و بنشینیم و به شب دراز و تاریک خاموش سرد بیابان نگاه کنیم"

( ۱۳۴۹ه.ش. )

نمایشنامه "ناگهان هذا حبیب الله مات فی حب الله هذا قتیل الله مات بسیف الله"

( ۱۳۵۰ه.ش. )

نمایشنامه "قصه غریب سفر شاد شین شنگول به دیار آدم کشان و امردان و جذامیان و دزدان و دیوانگان و روسپیان و کاف کشان"

( ۱۳۵۱ه.ش. )

نمایشنامه "داستان هایی از بارش مهر و مرگ"

( ۱۳۵۶ه.ش. )

مترجم


عباس نعلبندیان

تاریخ تولد ۱۳۲۶ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۶۸/۰۳/۰۸ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر تهران
نعلبندیان اقدام به خودکشی کرد و پس از یک هفته درگذشت.
ملیت کشور ایران
مدفن گورستان بهشت زهرا تهران
قطعه ۱۰۹ ردیف ۹۶ شماره ۵۰.

توضیحات بیشتر:
  • اصالت پدر وی بروجردی بود. دوران کودکی و نوجوانی‌اش را در روزنامه فروشی پدرش گذراند و پس از آشنایی با افرادی چون محمد آستیم که دیگران او را استاد نعلبندیان تلقی می‌کردند و محمود استادمحمد و رفت و آمد به محافل هنری آن دوره مانند کافه فیروز در ۱۸ سالگی شروع به نوشتن کرد.
  • او با شکوه نجم آبادی ازدواج کرد و بعد از مدتی از او جدا شد. مدتی هم با فهیمه آموزنده زندگی کرد، او فرزندی ندارد.
  • عباس نعلبندیان املاء خاص خود را داشت ( تلا . خاهش . خاهر- سدا - سندلی - خاست و...).
  • نعلبندیان در سال ۴۸ به عنوان مدیر و عضو شورا در کارگاه نمایش مشغول به کار شد و تا اواخر سال ۵۷ در همین سمت باقی ماند.
  • این قصه‌ها نیز تالیف نعلبندیان است: هفت تا نه و نیم(۱۳۴۵)،  ص.ص.م (۱۳۴۶، در مجله نگین چاپ شد)، از مرگ تا مرگ (۱۳۴۶، در مجله نگین چاپ شد)، وصال در وادی هفتم، یک غزل غمناک (۱۳۵۱، در کارگاه نمایش چاپ شد).

done in 0.0625 seconds