آخرین ویرایش : October 28, 2012

پیتر بروک

تاریخ تولد ۱۹۲۵/۰۳/۲۱م.
محل تولد شهر لندن
متولد چیزوزیک لندن
ملیت کشور انگلستان
پیرو دین مسیحیت
تارنما www.peterbrook.net

توضیحات بیشتر:

کارگردان تئاتر


done in 0.0434 seconds