از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۴۷ه.ش.۱۳۴۷ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۴۸ه.ش.۱۳۴۸ه.ش.


توضیحات بیشتر:

عباس نعلبندیان با نگارش این نمایشنامه، جایزه اول مسابقه نمایشنامه نویسی نسل جوان را از آن خود کرد. این نمایش همان سال در جشن هنر شیراز نیز جوایز متعددی را نصیب خود کرد و نویسنده را به شهرت رساند، “پژوهشی ژرف وسترگ“ بعد از آن در سال ۴۸ در تالار سینمای کانون و به کارگردانی "آربی آوانسیان" به اجرای عمومی در آمد.

done in 0.0587 seconds