آخرین ویرایش : October 29, 2012

علی اکبر خان فراهانی

معروف به : جناب میرزا

روابط خانوادگی


نام پسر

میرزا عبدالله فراهانی


میرزا عبدالله پسر كوچك آقاعلی اكبر فراهانی بود.

آقا حسینقلی خان فراهانینام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

آقا غلامحسین فراهانی


آقا غلامحسین برادر زاده و بهترین شاگرد آقا علی اکبر بود بطوریکه گفته شده ردیفهای موسیقی سنتی را ازاو فراگرفته، وی پس از مرگ عموی خود، با همسر او ازدواج می کند و آموزش موسیقی را به دو پسر کوچک او به نام های میرزا عبدالله و آقا حسینقلی که بسیار به موسیقی علاقه مند بودند آغاز می کند که سال ها بعد هر دوی آنها به مقام استادی رسیدند.


سایر موارد


نام شاگردان وی

آقا غلامحسین فراهانی


آقا غلامحسین نواختن تار و رديف و موسيقي را نزد عمويش، آقا علی اكبر فراهاني فرا گرفت.


تاریخ درگذشت ۱۲۴۲ه.ش.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • پدرش شاه ولی بود. بنابر گفتهٔ نوه‌اش احمد عبادی، آقا علی‌اکبر زاده فراهان اراک است ولی در مورد زندگی وی پیش از آمدن به تهران اطلاعی در دست نیست. همچنین روشن نیست که وی موسیقی را از کجا فرا گرفته‌است. گمان می‌رود موسیقی را از دراویش فرا گرفته باشد
  • یکی از برجسته‌ترین نوازندگان دربار ناصرالدین شاه و استاد نواختن تار بود. نام پدرش شاه ولی بود.آقا علی اکبر سرسلسله خاندان موسیقیدانان و مرد نخست موسیقی ایرانی در دو قرن اخیر بطوریکه از مدارک پیداست بود. وی تار می نواخت و ردیف موسیقی تدریس می کرد. پسرانش میرزاعبداله، میرزا حسینقلی و میرزا حسن ( او در جوانی فوت کرد)  نیز از بزرگان موسیقی ایران بودند.
  • وی صاحب سه پسر بود. پس از مرگ زودهنگام او، برادرزاده‌اش آقا غلامحسین فراهانی جانشین او در دربار شد و با همسر وی ازدواج کرد و به پسران او نواختن آموخت.
  • تار او قلندر نام داشت که بیست و چهار پرده داشت.

done in 0.0476 seconds