آخرین ویرایش : October 29, 2012

اسماعیل نواب صفا

تاریخ تولد ۱۳۰۴/۱۲/۲۹ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۸۴/۰۱/۱۹ه.ش.
محل تولد شهر کرمانشاه
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
مدفن گورستان بهشت زهرا تهران
مدفن وی قطعه هنرمندان بهشت زهرا.

توضیحات بیشتر:
  • نویسنده، محقق، شاعر و ترانه سرای معروف و برجستهٔ ایرانی.
  • خاندان پدری ایشان از "نواب" های مشهور اصفهان بودند.

done in 0.0449 seconds