آخرین ویرایش : October 29, 2012

آقا حسینقلی خان فراهانی

معروف به : آقا حسینقلی خان

روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

آقا غلامحسین فراهانی


آقا غلامحسین پسرعمو و ناپدری حسینقلی بود.
آقا غلامحسین پس از فوت زودهنگام عمویش ــ آقا علی اکبر ــ با همسر وی ازدواج کرد. و آقا غلامحسین بعد از علی اکبر خان دومین معلم آقا حسینقلی بود.

احمد عبادی


احمد عبادی برادرزاده حسینقلی خان فراهانی بود.


سایر موارد


نام شاگردان وی

علی اکبر شهنازی


علی اکبر شهنازی شاگرد پدرش ــ آقا حسینقلی خان ــ بود.

نام استادان وی

آقا غلامحسین فراهانی


آقا غلامحسین پسرعمو، ناپدری و معلم موسیقی آقا حسینقلی بود.


تاریخ تولد ۱۲۳۰ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۹۴ه.ق.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • نوازنده تار
  • آقا حسینقلی نزد برادران خود آقا میرزا حسن و میرزا عبدالله فراهانی و سپس پیش پسرعموی خود آقا غلامحسین فراهانی به نواختن تار مشغول شد.
  • از نوازندگان سرشناس تار اواخر دوران قاجار بود. او فرزند کوچک‌تر آقاعلی‌اکبر خان فراهانی قدیمی‌ترین نوازنده معروف تار دوره ناصرالدین‌ شاه بود. آقا حسینقلی شاگرد برادر بزرگ خود میرزا عبدالله بود. سپس شاگرد آقا غلامحسین شد.
  • آقاحسینقلی، در یک سفر به همراه تعدادی از نوازندگان و یک خواننده برای پر کردن صفحهٔ گرامافون به پاریس رفت و تعدادی اثر ضبط کرد.
  • ردیف آقا حسینقلی، که توسط فرزند بزرگش، علی‌ اکبر شهنازی روایت و ضبط شده، یکی از ردیف‌های معروف موسیقی ایرانی است.
  • تار او بیست و دو پرده و پنج سیم داشت.
  • آقا حسینقلی به همراه محمد صادق سرورالملک، نایب اسدالله و باقرلبو ( تنبک) به پاریس رفته و اقدام به ضبط صفحه کرد. اساتیدش، برادرش میرزاعبداله فراهانی و عمویش آقاغلامحسین فراهانی بودند.

done in 0.061 seconds