آخرین ویرایش : October 30, 2012

رضا قلی ظلی

سایر موارد


نام استادان وی

اقبال آذر


ظلی مدتی نزد اقبال آذر تعلیم آواز دید.


تاریخ تولد ۱۲۸۵ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۴/۱۱/۲۳ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر تهران
ظلی در حدود سال ۱۳۱۶ به بیماری سل ریوی دچار شد و پزشکان او را از خوانندگی منع کردند و بنا به تجویز آنها مدتی به شیراز و همدان رفت. ظلی توصیه پزشکان را گاه نشنیده می گرفت و ناگزیر به خوانندگی می پرداخت در این مدت کنسرتی نیز همراه با تار علی اکبر شهنازی در تهران برگزار کرد. در هنگام جنگ جهانی دوم بر اثر پیشروی بیماری سل جسم او پیش از پیش ضعیف شد و در زمستان ۱۳۲۴ بر اثر سرماخوردگی شدید در بیمارستان بانک ملی در تهران بستری گردید و سرانجام در ۲۳ بهمن ۱۳۲۴ درگذشت.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

از خوانندگان سنتی قدیمی بود.در کودکی، پدرش درگذشت و زیز نظر برادر بزرگترش علی قلی میرزا پرورش یافت هنگام تحصیل در دوره دوم متوسطه در اداره تلفن استخدام شد و سپس به آموزگاری پرداخت.مدتی هم در مدرسه زرتشتیان تدریس کرد و سرانجام در بانک ملی استخدام شد او از جوانی صدایی خوش داشت و بر حسب اتفاق در رشت با عارف قزوینی آشنا شد. این آشنایی سبب شد تا ضمن بهره مندی از صدای عارف قزوینی با دستگاه های موسیقی ایرانی نیز آشنا شود.اوج شکوفایی ظلی در سال های پیرامون ۱۳۱۰ شمسی بود و به خاطر صدای خوش با چند تن از نوازندگان مشهور آن زمان آشنایی و همکاری هنری پیدا کرد.


done in 0.0504 seconds