آخرین ویرایش : November 3, 2012

سید عبدالرحیم خلخالی

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه الیانس تهران


در مدرسه فرانسوی زبان آلیانس به فراگرفتن مقدمات زبان فرانسه پرداخت.


مناصب و مشاغل


عضو

کمیته انقلاب ملی در تهران


عضو کمیته انقلاب ملی مشروطه بود که این کمیته تا انهدام مشروطه و انحلال مجلس اول به کار و فعالیت خود ادامه داد.

کارمند

وزارت دادگستری ایران

( از ۱۳۰۶ه.ش. )

در سال 1306 شمسی علی اکبر داور او را به عدلیه انتقال داد و مدتى مستشار دیوان عالى جزاى عمال دولت بود.

وزارت مالیه ایرانوقتى علی اکبر داور از وزارت عدلیه به وزارت مالیه رفت، خلخالی نیز همراه او به وزارتخانه‏ مزبور بازگشت و ریاست اداره‏ بازرسى کل را به او سپردند.

همکاری با

روزنامه مساوات (چاپ تهران)

( از ۱۲۸۶/۰۷/۲۱ه.ش. )
سردبیر دوم، در تحریر و نشر این نشریه همکاری داشت.

روزنامه مساوات (چاپ تهران)

( از ۱۲۸۶/۰۷/۲۱ه.ش. )
این نشریه به سردبیری سید محمدرضا مساوات و کمک عبدالرحیم خلخالی در تهران انتشار یافت.


آثار


نویسنده

کتاب "رساله حافظ نامه"


وی در سال 1320 شمسی ــ یکسال قبل از وفاتش ــ «حافظنامه» را در شرح احوال حافظ و وصف اشعار او و مقایسه آن اشعار با اشعار شعرای دیگر و تفؤلات بدیوان او و وصف اشعار الحاقی که در دیوان او داخل شده و کیفیت طبع خود او دیوان خواجه را و سایر جزئیات راجع به دیوان حافظ تألیف و منتشر نموده کرد.

کتاب "لبنان در آتش جنگ"مترجم

کتاب "به یکدیگر محبت کنید"


نخستین آثاری است که از " تولستوی" توسط خلخالی به فارسی ترجمه شده است.

کتاب "حرص باعث هلاک است"


از نخستین آثاری از "تولستوی" است که توسط خلخالی به فارسی ترجمه شده است.


سایر موارد


نام شاگردان وی

ابراهیم پورداود


در 1327 قمری خلخالی از عشق آباد به رشت رفت و فعالیت خود را مجدداً آغاز نمود و در رشت مدرسه و انجمن ادبی تشکیل داد و کسانی چون استاد پور داوود و برادرش سلیمان خان از شاگردان وی بودند.


تاریخ تولد ۱۲۵۱ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۱/۰۳/۳۰ه.ش.
محل تولد شهر خلخال
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • خلخالی طابع قدیم‌ترین نسخه تاریخ دار دیوان حافظ است که تاکنون در زمان ما دیده شده یعنی نسخه مورخ سنه هشتصد و بیست و هفت 827 هجری قمری که فقط سی و پنج سال بعد از وفات حافظ کتابت شده و متعلق به خود او بوده است.
  • در تهران در اثر رفت و آمد در محافل مختلف با گروه‏های سیاسی آشنا شد و برای استقرار مشروطیت به تلاش و تکاپو افتاد.
  • پس از به توپ بستن مجلس و اعلام حکومت نظامی و دستگیری عده‏ ای از مخالفین حکومت، سید عبدالرحیم خلخالی به اتفاق سید محمدرضا مساوات مخفیانه از تهران خارج شدند.خانه اش را به توپ بستند و همسر و فرزندانش در این حادثه کشته شدند. مساوات در تبریز به فعالیت خود علیه استبداد ادامه داد ولی خلخالی به قفقاز مسافرت کرد و در آنجا دست به فعالیت زد و مدتی نیز نزد حاج میرزا عبدالرحیم طالبوف بود و از آنجا به عشق‏ آباد رفت.
  • در جنگ بین‏ الملل اول در زمره رجال و معاریف و آزادی‏طلبان به کرمانشاه رفت و مدتی نیز در اسلامبول و کرکوک اقامت گزید.
  • سید عبدالرحیم خلخالی در رشته های باستان شناسی، نمایشنامه نویسی و و حقوق استاد بود. مرحوم دکتر محمد معین در جلد پنجم فرهنگ فارسی وی را نویسنده ،دانشمند و مشروطه طلب و آزادیخواه می خواند.
  • چاپ معتبری از کتاب "سیاست نامه خواجه نظام الملک" نیز منتشر کرد. وی با مرحوم مجتبی مینوی در چاپ چندین کتاب همکاری داشت.همچنین ایشان مردان نیکوکار را وا میداشت تا هزینه جاپ کتب ارزشمند را تامین نمایند و هزینه چاپ برخی از کتبی که مرحوم اقبال آشتیانی چاپ کرده از این راه فراهم شده است ازجمله کتاب فرهنگ اسدی.
  • خلخالی به حافظ ارادت خاصی داشت. یکی ازمهمترین اقدامات او اولین چاپ انتقادی دیوان حافظ بود که از روی  قدیمیترین  دیوان حافظ که گویا سی و پنج سال بعد از وفات حافظ کتابت شده بودو در اختیار آن مرحوم بود پس از تصحیح منتشر کرد و تا چندین سال دیوان حافظ چاپ خلخالی از معتبرترین چاپهای این کتاب بود. این نسخه خطی که به نام دارنده ی آن ، شادروان سید عبدالرحیم خلخالی معروف است. این نسخه ی اصیل و نفیس بعداً به فرزند او «شمس الدین خلخالی» به ارث رسید.

done in 0.0883 seconds