از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۲۸۶-۰۷-۲۱ه.ش.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۲۸۶-۰۷-۲۱ه.ش.-
۱۲۸۶-۰۷-۲۱ه.ش.-


توضیحات بیشتر:
  • این روزنامه پس از انتشار مقالات تندی علیه محمدعلی شاه توقیف شد. مساوات پس از به توپ بستن مجلس از تهران فرار کرد و در تبریز انتشار این روزنامه را ادامه داد و پس از فتح تهران انتشار آن را در پایتخت دوباره آغاز کرد.
  • بر اساس آماری که ادوارد براون می‌دهد، تیراژ روزنامه مساوات به سه هزار نسخه می‌رسید.
done in 0.0664 seconds