از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۸۴ه.ش.۱۳۸۴ه.ش.


توضیحات بیشتر:

به کوشش : حسین دهقان، مترجم : بزرگمهر کیانی، شرح : ابراهیم پورداود، ناشر : جامی - تهران، چاپ اول، 1384 شمسی

done in 0.0613 seconds