آخرین ویرایش : November 5, 2012

ملا عبدالوهاب قزوینی

معروف به : ملا آقا

مناصب و مشاغل


مدرس

کارمند


آثار


نویسنده

کتاب "نامه دانشوران"


زندگی‌نامه بسیاری از نامداران علم و ادب که در عصر ناصری منتشر شد.

کتاب "رجال المولی عبدالوهاب"


این کتاب را آقا شیخ آقا بزرگ تهرانی در "الذریعه" آن ذکر کرده است.


روابط خانوادگی


نام پسر


تاریخ تولد ۱۲۶۳ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۰۶ه.ش.
محل تولد منطقه قزوین
وی در گلیزور از توابع قزوین به دنیا آمد.
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • اولین متولّی مسجدالنبی (مسجد سلطانی) قزوین از جانب فتحعلی‏شاه و از بزرگانِ علمای شیعه در قرن سیزدهم هجری.

done in 0.0517 seconds