آخرین ویرایش : November 9, 2012

میرزا ابوالحسن طباطبایی زواره‌ای نائینی

معروف به : سید ابوالحسن جلوه

تحصیلات


محل تحصیل

شهر اصفهان


جلوه در اصفهان از محضرعلمایی چون میرزا حسن نوری، میرزا حسن چینی و ملا عبدالجواد تونی خراسانی بهره برد.


مناصب و مشاغل


از رجال مذهبی

مذهب شیعه


جلوه در مدرسه دارالشفا به مدت 40 سال به تدریس حکمت و فلسفه و ریاضیات مشغول شد، در عصر او آقا محمدرضا قمشه‏ ای و آقاعلی مدرسی و جلوه سه استاد کامل فلسفه و حکمت به شمار می‏ رفتند. با درگذشت آن دو استاد در دوره ناصری، علوم عقلی به مجلس ‍ درس جلوه انحصار یافت و بعد از حاج ملاهادی سبزواری در مکتب وی، فلسفه جان تازه ‏ای یافت.


سایر موارد


نام شاگردان وی

ملا محمد کاظم خراسانی


در سال 1277 ه.ق به تهران رفت و نزد جلوه به تحصیلات تکمیلی در حکمت و فلسفه پرداخت.

آیت‌الله سید اسدالله خارقانی


حدود سال 1275 یا 1276ه .ق به تهران آمد و نزد میرزا ابوالحسن جلوه به یادگیری فلسفه پرداخت.

میرزا سید محمد طباطباییمیرزا حسن خان وثوق الدولهسید محمد رضا مساوات
میرزا ابوالحسن طباطبایی زواره‌ای نائینی

تاریخ درگذشت ۱۳۱۴ه.ق.
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه
مدفن گورستان ابن بابویه شهر ری

توضیحات بیشتر:
  • پسر سید محمد مطهر زواره اردستانی بود. پدرش در زمان فتحعلی‌شاه از زواره به تهران آمد.
  • در اصفهان تحصیل کرد و در 1273 ه.ق به تهران آمد و در مدرسه دارالشفا فلسفه و علوم عقلی تدریس کرد.
  • میرزا ابوالحسن جلوه در شب ششم ماه ذیقعده سال 1314 ه.ق در سن هفتاد و شش سالگی در تهران در منزل حاجی محمد کاظم ملک التجار، پدر حاج حسین آقای ملک درگذشت.

done in 0.0293 seconds