آخرین ویرایش : November 9, 2012

جهانگیر خان صوراسرافیل

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


موسس

روزنامه صوراسرافیل (چاپ ایران)


 میرزا جهانگیر خان با سرمایه میرزا قاسم خان تبریزی و همکاری میرزا علی‌اکبر دهخدا این روزنامه‌ را ایجاد کرد.


حوادث مهم زندگی


مشارکت در


جهانگیر خان صوراسرافیل

تاریخ تولد ۱۲۹۲ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۶ه.ق.
محل تولد شهر شیراز
محل درگذشت شهر تهران
به دستور محمدعلی شاه در باغشاه با طناب خفه شد.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

• وی از خانواده‏ای تهی‏دست برخاسته بود و در اوان کودکی پدرش درگذشت و عمه‏اش سرپرستی او را در تهران به عهده گرفت.
• با آغاز استبداد کبیر محمدعلی شاه خواستار تبعید جهانگیرخان و سه نفر دیگر از فعالین از ایران شد که با درخواست او موافقت نشد. پس از اشغال مجلس، جهانگیرخان به وسیله قزاقان دستگیر شد و او را به باغ شاه بردند و خفه کردند. سفارتخانه‌های خارجی یادداشتهای شدیداللحنی در مورد قتل میرزا جهانگیرخان به شاه فرستادند. محمدعلی شاه برای حفظ ظاهر و برای اینکه اعمال خود را موجه و قانونی جلوه دهد، دستور داد تا دادگاهی برای محاکمه و مجازات مجرمین سیاسی تشکیل شد.

• روزنامه صوراسرافیل اولین روزنامه‏ای بود که رسماً در کوچه و بازار به دست روزنامه فروش‌ها و غالباً به وسیلۀ اطفال به فروش می‏رفت.

• علامه دهخدا در رثای جهانگیرخان شعر معروف و برانگیزندۀ " یاد آر زشمع مرده یاد  آر" را سرود.
 


done in 0.0558 seconds